Sökväg


Om oss
Om representationen

Finanskrisen har väckt finländarnas intresse för EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

07/03/2014

EU och finanskrisen inom euroområdet och diskussionen om dessa frågor har väckt finländarnas intresse för unionen. Merparten av finländarna (62 %) anger att de med säkerhet eller kanske tänker rösta i Europavalet i maj. En tredjedel av röstarna anser att partiernas toppkandidater och diskussionen om dem har ökat intresset för valet.

  Finanskrisen har väckt finländarnas intresse för EU

  Detta framgår av den undersökning som Taloustutkimus Oy gjort på uppdrag av Europeiska kommissionens representation i Finland. Undersökningen gjordes med omnibusmetoden i form av personliga intervjuer. För undersökningen intervjuades 1 062 finländare i åldern 15–79 som valts med kvoturval på 85 olika orter.

  Partiernas toppkandidater ger fart åt valet

  Bland de finländare som svarade på Taloustutkimus frågor ansåg 38 procent att EU och finanskrisen i euroområdet och diskussionen om dessa frågor i betydande grad eller i viss mån har ökat deras intresse för EU. Sex procent ansåg däremot att EU och finanskrisen i euroområdet och diskussionen om dessa frågor har minskat deras intresse för EU:s verksamhet betydligt. Resten förhöll sig neutralt eller ville inte ange sin åsikt.

  En dryg tredjedel (38 procent) kommer med säkerhet att rösta i det kommande EU-valet och 24 procent angav att de sannolikt kommer att rösta. Andelen osäkra röstare var 15 procent, och en fjärdedel trodde att de inte kommer att rösta eller att de sannolikt inte kommer att rösta.

  En tredjedel trodde att partiernas toppkandidater och diskussionen om dem ökade finländarnas intresse för valet betydligt eller i åtminstone i viss mån. Ungefär en femtedel tyckte att toppkandidaterna ökade intresset för valet endast litet, och 45 procent sade att toppkandidaterna inte ökade intresset överhuvudtaget. Tre procent av de tillfrågade tog inte ställning till frågan.

  "EU och finanskrisen inom euroområdet har helt uppenbart ökat diskussionen om EU och därigenom också väckt människornas intresse för unionen och det kommande valet. Partiernas toppkandidater och diskussionen om dem har klart ökat röstarnas intresse för valet"; kommenterar Sari Artjoki, tf. chef för Europeiska kommissionens representation i Finland undersökningens resultat.

  Gemensam valuta och fri rörlighet viktiga för medborgarna

  Gemensam valuta och fri rörlighet framstod klart som de viktigaste frågorna då man bad medborgarna välja 1–3 viktigaste frågor som genom Finlands EU-medlemskap påverkar deras vardag. Av de tillfrågade lyfte 84 procent fram euron som viktigast, och 64 procent den fria rörligheten. Möjligheten att uppsöka sjukvård i ett annat EU-land och möjligheten att studera i ett annat EU-land var enligt en femtedel (18 procent) det viktigaste.

  Närmare en tredjedel (29 procent) av finländarna ansåg att EU-medlemskapet har en mycket eller rätt så positiv inverkan på deras vardag. Neutralt förhöll sig 56 procent, och 13 procent förhöll sig rätt så eller mycket negativt. Två procent kunde inte säga sin åsikt.

  Av de tillfrågade ansåg 38 procent att Finlands EU-medlemskap är positivt för Finland och en femtedel (21 procent) negativt. Av finländarna ansåg 37 procent att medlemskapet är varken positivt eller negativt, och fyra procent kunde inte ta ställning till frågan.

  Då man frågade om finländarna var intresserade av EU:s verksamhet meddelade 40 procent att de var mycket eller rätt så intresserade. 13 procent var inte alls intresserade, och 46 procent visade endast litet intresse.

  Av finländarna tyckte 66 procent att EU-frågor behandlas i lämplig utsträckning i media. EU-frågor får för mycket uppmärksamhet tyckte 13 procent, och för litet tyckte 17 procent. Av de tillfrågade tog 5 procent inte ställning till frågan.

  "Undersökningen visar att finländarna i princip förhåller sig positivt till EU, och de är också intresserade av EU-frågor. Finländarna anser också att de klart har nytta av EU-medlemskapet. De viktigaste förmånerna är frågor som konkret berör människors vardag och verksamhet, såsom den gemensamma valutan och fri rörlighet", konstaterar representationens tf. chef Sari Artjoki.

  Undersökningen om finländarnas åsikter om EU publicerades i samband med turnén "EU och du" i Tavastehus fredagen 7.3.2014. Programmets höjdpunkt är ett öppet seminarium i rådhuset i Tavastehus kl. 14–16 om temat ”Demokratia ja vaikuttaminen EU:ssa”. Seminariet direktsänds på webben och inspelningen kan ses även senare på adress www.mediaserver.fi/live/euarjessa (fungerar också med Android- och iOS-mobiler).

  Programmet och talare på webbplatsen (på finska)

  Den riksomfattande undersökning "EU och du" (på finska)

  Mer information:

  Undersökningens resultat: tf. chef för Europeiska kommissionens representation i Finland Sari Artjoki, (09) 6226 5463.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 17/03/2014  |Till början