Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Talouskriisi herättänyt suomalaisten kiinnostusta EU:ta kohtaan
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

07/03/2014

EU:n ja euroalueen talouskriisi ja siitä käyty keskustelu on herättänyt suomalaisten kiinnostuksen unionia kohtaan. Suomalaisista valtaosa (62 %) ilmoittaa myös äänestävänsä varmasti tai todennäköisesti toukokuussa pidettävissä EU-vaaleissa. Kolmasosa äänestäjistä katsoo, että puolueiden kärkiehdokkaat ja heistä käyty keskustelu on lisännyt kiinnostusta vaaleihin.

  Talouskriisi herättänyt suomalaisten kiinnostusta EU:ta kohtaan

  Tiedot ilmenevät Euroopan komission Suomen-edustuston Taloustutkimus Oy:llä teettämästä tutkimuksesta. Tutkimus tehtiin Omnibus-menetelmällä henkilökohtaisina haastatteluina. Kyselyä varten haastateltiin 1062 kiintiöpoiminnalla valittua 15–79-vuotiasta suomalaista 85 eri paikkakunnalla.

  Puolueiden kärkiehdokkaista potkua vaaleihin

  Taloustutkimuksen kyselyyn vastanneista suomalaisista 38 prosenttia oli sitä mieltä, että EU:n ja euroalueen talouskriisi sekä siitä käyty keskustelu on lisännyt huomattavasti tai jonkin verran heidän kiinnostustaan unionia kohtaan. Kuusi prosenttia oli sitä mieltä, että EU:n ja euroalueen talouskriisi ja siitä käyty keskustelu on vähentänyt huomattavasti heidän kiinnostustaan EU:n toimintaa kohtaan. Loput eivät olleet kokeneet mitään muutosta tai eivät osanneet ottaa kantaa asiaan.

  Reilu kolmannes (38 prosenttia) aikoo varmasti äänestää tulevissa EU-vaaleissa ja 24 prosenttia ilmoitti äänestävänsä todennäköisesti. Epävarmoja äänestäjiä oli 15 prosenttia ja neljännes oli sitä mieltä, että ei aio tai ei todennäköisesti aio äänestää vaaleissa.

  Kolmannes vastaajista katsoi, että puolueiden kärkiehdokkaat ja heistä käyty keskustelu lisäsi suomalaisten kiinnostusta vaaleja kohtaan selvästi tai ainakin jossain määrin. Noin viidennes oli sitä mieltä, että kärkiehdokkaat lisäsivät vähän kiinnostusta vaaleja kohtaan, ja 45 prosenttia sanoi, että kärkiehdokkaat eivät lisää lainkaan kiinnostusta. Kolme prosenttia vastaajista ei osannut ottaa kantaa.

  "EU:n ja euroalueen kriisi on selvästi lisännyt keskustelua EU:sta ja herättänyt näin myös ihmisten kiinnostusta unionia ja tulevia vaaleja kohtaan. Puolueiden kärkiehdokkaat ja heidän ympärillä käytävä keskustelu on selvästi lisännyt äänestäjien kiinnostusta vaaleja kohtaan”, Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki kommentoi kyselyn tuloksia.

  Yhteinen valuutta ja vapaa liikkuvuus merkittäviä kansalaisille

  Yhteinen valuutta ja vapaa liikkuvuus nousivat selvästi merkittävimmiksi asioiksi, kun kansalaisia pyydettiin valitsemaan 1–3 tärkeintä asiaa miten Suomen EU-jäsenyys näkyy heidän elämässään. Vastaajista 84 prosenttia nosti euron näkyvimmäksi asiaksi ja 64 prosenttia vapaan liikkuvuuden. Viidennes vastaajista (18 prosenttia) piti tärkeimpänä mahdollisuutta hakeutua sairaanhoitoon toisessa EU-maassa ja mahdollisuutta opiskella toisessa EU-maassa.

  Suomalaisista lähes kolmannes (29 prosenttia) katsoi EU-jäsenyyden vaikuttavan jokapäiväiseen elämäänsä erittäin tai melko myönteisesti. Neutraalisti asiaan suhtautui 56 prosenttia ja melko tai erittäin kielteisesti 13 prosenttia vastaajista. Kaksi prosenttia ei osannut ottaa kantaa asiaan.

  Kyselyyn vastaajista 38 prosenttia piti Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja viidennes (21 prosenttia) huonona asiana. Ei hyvänä tai huonona asiana jäsenyyttä piti 37 prosenttia suomalaisista ja neljä prosenttia ei osannut ottaa kantaa asiaan.

  Kysyttäessä suomalaisten kiinnostusta EU:n toimintaa kohtaan 40 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa erittäin tai melko kiinnostunut unionin toiminnasta. Ei lainkaan kiinnostuneita oli 13 prosenttia ja vain vähän kiinnostuneita 46 prosenttia vastaajista.

  Suomalaisista 66 prosenttia koki, että EU-asioita käsitellään mediassa sopivasti. Liikaa käsiteltiin 13 prosentin mielestä ja 17 prosenttia oli sitä mieltä, että media käsittelee EU-asioita liian vähän. Vastaajista 5 prosenttia ei osannut ottaa kantaa.

  "Tutkimus kertoo, että suomalaiset suhtautuvat lähtökohtaisesti positiivisesti EU:hun ja ovat myös kiinnostuneita EU:n toiminnasta. Suomalaiset näkevät myös selkeää hyötyä EU-jäsenyydestä. Näistä merkittävimpiä ovat ihmisten arkea ja toimintaa konkreettisesti koskevat asiat, kuten yhteinen valuutta ja vapaa liikkuvuus”, edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki toteaa.

  Suomalaisten tuntoja EU:sta mittaava tutkimus julkistettiin EU-arjessa -kiertueen Hämeenlinnan tapahtuman yhteydessä perjantaina 7.3.2014. Päivä huipentuu Hämeenlinnan Raatihuoneella klo 14–16 järjestettävään avoimeen seminaariin ”Demokratia ja vaikuttaminen EU:ssa”. Seminaaria voi seurata verkkolähetyksenä ja myöhemmin tallenteena osoitteessa www.mediaserver.fi/live/euarjessa (toimii myös Android- ja iOS -mobiililaitteilla).

  Ohjelma ja esiintyjät osoitteessa

  Valtakunnallinen EU arjessa -tutkimus

  Lisätietoja:

  Kyselyn tulokset: Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki, (09) 6226 5463

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 17/03/2014  |Sivun alkuun