Sökväg


Om oss
Om representationen

Tavastlänningarna vill att Finlands röst hörs bättre i EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

07/03/2014

Tavastlänningarna förhåller sig positivt till EU, och de anser att EU-frågor är intressanta. Men man vill gärna att Finlands röst hörs tydligare i EU. EU borde också satsa mer på att demokratin förverkligas i beslutsprocessen.

  Tavastlänningarna vill att Finlands röst hörs bättre i EU

  Detta framgår av den undersökning som Taloustutkimus Oy gjort på uppdrag av Europeiska kommissionens representation i Finland. Undersökningen kartlade hur invånarna i Egentliga Tavastland förhåller sig till EU och effekterna av EU för det egna landskapet.

  Intresset för EU delar invånarna i Egentliga Tavastland i två läger

  Närmare hälften (45 procent) av tavastlänningarna ser EU-medlemskapet som någonting positivt, och endast var femte (20 procent) som någonting negativt. Resten förhåller sig neutralt eller vill inte ange sin åsikt.

  Bland dem som svarade på undersökningen ansåg nästan en tredjedel (32 procent) att EU-medlemskapet har haft en mycket positiv eller tämligen positiv inverkan på deras dagliga liv. Av helt motsatt åsikt var 13 procent av dem som svarade. Knappt hälften (46 procent) ansåg att medlemskapet varken har en positiv eller en negativ inverkan. Resten tog inte ställning till frågan.

  Av invånarna i Egentliga Tavastland var knappt hälften (44 procent) tämligen eller mycket intresserade av EU:s verksamhet, medan 55 procent var enbart lite eller inte alls intresserade.

  Klart mer än hälften (61 procent) ansåg att EU-frågor behandlas i lämplig utsträckning i media. En knapp fjärdedel ansåg att EU-frågor inte behandlas i tillräcklig utsträckning.

  "Intresset för EU delar invånarna i två läger. Generellt sett ligger inställningen till EU på genomsnittlig nivå när man jämför resultaten med uppgifter från andra landskap där samma undersökningar gjorts under de senaste åren", kommenterar Sari Artjoki, tf. chef för Europeiska kommissionens representation i Finland enkätresultaten.

  Fri rörlighet inom EU det viktigaste resultatet

  Av invånarna i Egentliga Tavastland ansåg 37 procent att fri rörlighet för människor, varor och tjänster inom EU är unionens viktigaste bedrift. Fred mellan EU-länderna tyckte 27 % var det viktigaste, och för 15 procent var den gemensamma valutan euron det viktigaste.

  Hälften (51 procent) ansåg att demokratin inte förverkligas särskilt bra i unionen. 35 procent var av den åsikten att demokratin förverkligas mycket eller rätt så bra, och endast 5 procent ansåg att den inte förverkligas överhuvudtaget.

  76 % av dem som svarade trodde att den vanlige finländarens röst inte hörs i EU. Av motsatt åsikt var 11 procent. Resten tog inte ställning till frågan.

  Möjligheten att köpa varor från andra EU-länder utan tullavgifter, att röra sig fritt från ett EU-land till ett annat utan passkontroll samt den gemensamma valutan euron framstod som de viktigaste EU-framgångarna för tavastlänningarna. För 34 procent var fri rörlighet viktigast, för 36 procent tullfrihet, och euron för 32 procent av de tillfrågade.

  "Undersökningen visar att tavastlänningarna oroar sig för att demokratin inte förverkligas i EU, och att den vanliga människans röst inte hörs i unionen. Däremot uppskattar man helt tydligt fri rörlighet för varor, människor och tjänster, konstaterar representationens tf. chef Sari Artjoki.

  Undersökningen om tavastlänningarnas åsikter om EU publicerades i Tavastehus i samband med turnén "EU och du" fredagen 7.3.2014. Programmets höjdpunkt är ett öppet seminarium i rådhuset i Tavastehus kl. 14–16 om temat ”Demokratia ja vaikuttaminen EU:ssa”. Seminariet direktsänds på webben och inspelningen kan ses även senare på adress www.mediaserver.fi/live/euarjessa (fungerar också med Android- och iOS-mobiler). 

  Programmet och talare på webbplatsen

  Rapport om opinionsundersökningen i Mellersta Finland (på finska)
  (http://ec.europa.eu/finland/pdf/kanta-hame_raportti_140307.pdf )

  Sammanfattning av landskapsundersökningarna (på finska)
  (http://ec.europa.eu/finland/pdf/maakuntatutkimuskooste_140307.pdf )

   Mer information:

  Undersökningsresultaten: Tf. chef Sari Artjoki, Europeiska kommissionens representation i Finland (09) 6226 5463 

  Syftet med evenemangen "EU och du" är att öka dialogen om EU:s inverkan på medborgarnas vardag. Utgångspunkten är för landskapen viktiga frågor om EU och regioninvånarnas synpunkter på EU.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 17/03/2014  |Till början