Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Kantahämäläiset haluavat Suomen äänen paremmin kuuluviin EU:ssa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

07/03/2014

Kantahämäläiset suhtautuvat EU:hun myönteisestä ja EU:ta koskevat asiat koetaan kiinnostaviksi. Suomalaisten äänen pitäisi kuitenkin kuulua nykyistä paremmin. Unionin pitäisi myös panostaa demokratian toteutumiseen päätöksenteossa.

  Kantahämäläiset haluavat Suomen äänen paremmin kuuluviin EU:ssa

  Tiedot ilmenevät Euroopan komission Suomen-edustuston Taloustutkimus Oy:llä teettämästä kyselystä. Siinä selvitettiin Kanta-Hämeen asukkaiden suhtautumista Euroopan unioniin ja EU:n vaikutuksiin omassa maakunnassa.

  Kiinnostus EU:ta kohtaan jakaa kantahämäläisiä

  Kantahämäläisistä lähes puolet (45 prosenttia) pitää Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja vain joka viides (20 prosenttia) huonona asiana. Loput suhtautuivat asiaan neutraalisti tai eivät kertoneet kantaansa.

  Kyselyyn vastanneista liki kolmannes (32 prosenttia) katsoi EU-jäsenyyden vaikuttaneen heidän jokapäiväiseen elämäänsä erittäin tai melko myönteisesti. Täysin päinvastaista mieltä oli 13 prosenttia vastaajista. Vajaa puolet (46 prosenttia) arvioi, ettei jäsenyydellä ole arkeen myönteistä tai kielteistä vaikutusta. Loput eivät ottaneet asiaan lainkaan kantaa.

  Kantahämäläisistä vajaa puolet (44 prosenttia) oli melko tai erittäin kiinnostuneita ja vastaavasti 55 prosenttia vain vähän tai ei lainkaan kiinnostuneita EU:n toiminnasta.

  Reilusti yli puolet (61 prosenttia) kantahämäläisistä oli sitä mieltä, että EU-asioita käsitellään mediassa sopivasti. Vajaa neljännes puolestaan koki, että EU-asioita käsitellään tiedotusvälineissä liian vähän.

  "Kiinnostus EU:ta kohtaan jakaa kantahämäläisiä. Yleisesti suhtautuminen EU:hun on maan keskitasoa, kun tuloksia verrataan parin viime vuoden aikana tutkittuihin muihin maakuntiin”, Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki kommentoi kyselyn tuloksia.

  Vapaa liikkuvuus EU:n tärkein saavutus

  Kantahämäläisistä 37 prosenttia piti EU:n tärkeimpänä saavutuksena ihmisten, tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta unionin alueella. Rauhaa jäsenvaltioiden välillä piti tärkeimpänä 27 prosenttia vastaajista ja yhteisvaluutta euroa 15 prosenttia.

  Kantahämäläisistä puolet (51 prosenttia) katsoi, ettei demokratia toteudu kovin hyvin unionissa. Erittäin tai melko hyvin demokratia toteutui 35 prosentin mielestä ja vain 5 prosenttia oli sitä mieltä, ettei se toteudu lainkaan.

  Kantahämäläisistä 76 prosenttia oli sitä mieltä, ettei tavallisen suomalaisen ääni kuulu EU:ssa. Päinvastainen käsitys oli 11 prosentilla vastaajista. Loput eivät osanneet ottaa asiaan lainkaan kantaa.

  Mahdollisuus ostaa tavaroita muista EU-maista ilman tulleja, liikkuminen maasta toiseen ilman passin tarkastusta sekä yhteisvaluutta euro nousivat kantahämäläisille tärkeimmiksi EU:hun liittyviksi asioiksi. Vapaata liikkuvuutta tärkeimpänä piti 34 prosenttia, tullittomuutta 36 prosenttia ja euroa 32 prosenttia vastaajista.

  "Tutkimus kertoo, että kantahämäläisiä huolestuttaa demokratian toteutuminen EU:ssa sekä tavallisen ihmisen äänen kuuluviin saaminen unionissa. Tavaroiden, ihmisten ja palveluiden vapaata liikkuvuutta sen sijaan selvästi arvostetaan, edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki toteaa.

  Kantahämäläisten tuntoja EU:sta mittaava kysely julkistettiin EU-arjessa -kiertueen Hämeenlinnan tapahtuman yhteydessä perjantaina 7.3.2014. Päivä huipentuu Hämeenlinnan Raatihuoneella klo 14–16 järjestettävään avoimeen seminaariin ”Demokratia ja vaikuttaminen EU:ssa”. Seminaaria voi seurata verkkolähetyksenä ja myöhemmin tallenteena osoitteessa www.mediaserver.fi/live/euarjessa (toimii myös Android- ja iOS -mobiililaitteilla). 

  Ohjelma ja esiintyjät osoitteessa

  Kanta-Hämeen maakuntatutkimuksen raportti
  (http://ec.europa.eu/finland/pdf/kanta-hame_raportti_140307.pdf )

  Kooste maakuntatutkimuksista
  (http://ec.europa.eu/finland/pdf/maakuntatutkimuskooste_140307.pdf )

  Lisätietoja:

  Kyselyn tulokset: Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki, (09) 6226 5463 

  EU arjessa -tapahtumilla halutaan lisätä vuoropuhelua EU:n vaikutuksista kansalaisten arkeen. Lähtökohtana ovat maakunnille tärkeät EU-aiheet ja alueen asukkaiden ajatukset EU:sta.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
  Euroopan kansalaisten teemavuosi
  Italian EU-puheenjohtajuus
  Resurssitehokkuus
  Rahoitus- ja talouskriisi
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  Climate Action
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
  Viimeisin päivitys: 17/03/2014  |Sivun alkuun