Sökväg


Om oss
Om representationen

EU-kommissionen stöder Ukraina
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

06/03/2014

Europeiska kommissionen har fattat ett beslut om ett stödpaket med konkreta åtgärder för att hjälpa Ukraina ekonomiskt och finansiellt.

  EU-kommissionen stöder Ukraina

  Enligt kommissionens förslag kunde Ukraina få stöd för totalt minst 11 miljarder euro ur EU:s budget och av internationella finansieringsinstitut i EU under de närmaste åren. I stödpaketet ingår främst konkreta åtgärder som kommissionen föreslår på kort och medellång sikt för att balansera det ekonomiska och finansiella läget i Ukraina, underlätta övergångsskedet och främja politiska och ekonomiska reformer.

  Vissa av åtgärderna kan genomföras snabbt, medan andra förutsätter närmare planering och förberedelser. Många av åtgärderna förutsätter snabbt och aktivt stöd av rådet och Europaparlamentet.

  Bakom beslutet står viljan att hjälpa Ukraina att förverkliga de önskemål som medborgarna och det civila samhället klart har gett uttryck för under de senaste veckornas dramatiska händelser i Kiev och övriga delar av landet.

  ”EU:s främsta mål är att främja en fredlig lösning på krisen i enlighet med internationell rätt”, konstaterade kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

  Läs hela pressmeddelandet.

  Läs också det omfattande meddelandet om stödpaketet på svenska här .

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 19/03/2014  |Till början