Sökväg


Om oss
Om representationen

Finland hör fortfarande till EU:s innovationsledare
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

04/03/2014

Av den resultattavla för innovationsunionen som offentliggjordes idag framgår det att rangordningen inom EU är relativt stabil med Sverige i topp, följt av Danmark, Tyskland, och Finland – de fyra länder som investerar mest i forskning och innovation. I stort har framstegen stimulerats av öppenheten och attraktionskraften hos EU:s forskningssystem, men även av samarbetet på området för företagsinnovation samt kommersialiseringen av kunskap, mätt i inkomster från licenser och patent från utlandet. De offentliga utgifterna för forskning och utveckling har visserligen ökat, men detta har jämnats ut av minskade riskkapitalinvesteringar och innovationsinvesteringar i företag inom andra områden än forskning och utveckling.

 EU håller på att minska innovationsklyftan gentemot Förenta staterna och Japan, men skillnaderna mellan de olika EU-länderna är fortfarande stora och utjämnas endast långsamt. På regional nivå ökar innovationsklyftan och innovationsresultatet har försämrats i nästan en femtedel av EU:s regioner. Det är de viktigaste slutsatserna av EU-kommissionens resultattavla för innovationsunionen 2014 och den regionala resultattavlan för innovation 2014.

  Bryssel den 4 mars 2014 – IP/14/198

  Se sammanfattningen av innovationsresultaten i de 28 EU-länderna och andra europeiska länder här.

   

  Sverige, Danmark, Tyskland och Finland är ”innovationsledare” med ett innovationsresultat som är betydligt högre än genomsnittet i EU.

  Finlands prestanda ökade fram till 2011, och har hållits på samma goda nivå sedan dess. Finlands relativa fördelar är internationella vetenskapliga sampublikationer, näringslivets forsknings- och utvecklingskostnader, nyutexaminerade med doktorsgrad samt licens- och patentintäkter från utlandet. Svagheter är antalet doktorandstudenter från länder utanför EU samt export av kunskapsintensiva tjänster.

  De mest innovativa ländernas resultat är betydligt högre än genomsnittet i EU på alla områden – från systemen för forskning och högre utbildning, till företagsinnovation, immateriella tillgångar, innovation inom små och medelstora företag och ekonomiska effekter. Detta återspeglas i balanserade nationella forsknings- och innovationssystem.

  Inom Europa i stort befäster Schweiz sin ställning som den främsta innovationsledaren genom att ständigt utklassa alla EU-länder. På global nivå har Sydkorea, USA och Japan ett övertag över EU i fråga om innovationsresultat. Klyftan mellan USA och Japan har minskat med hälften under de senaste åren, medan den ökat mellan USA och Sydkorea.

  EU ligger fortfarande före Australien, Kanada och Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Försprånget är stabilt eller till och med tilltagande, förutom vad gäller Kina som snabbt kommer i fatt.

  I år kompletteras resultattavlan för innovationsunionen av den regionala resultattavlan för innovation 2014 där innovationsresultatet i 190 regioner i EU, Norge och Schweiz jämförs med hjälp av ett specifikt antal forsknings- och innovationsindikatorer.

  Mer information

  Komplett resultattavla för innovationsunionen 2014

  Komplett regional resultattavla för innovation 2014

  Kontaktpersoner:

  Carlo Corazza  (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

  Michael Jennings  (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

  Shirin Wheeler  (+32 2 296 65 65) Twitter: @shirinwheelerEU

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 04/03/2014  |Till början