Sökväg


Om oss
Om representationen

Nya tobaksregler
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

26/02/2014

Europaparlamentet har godkänt ändringar av tobaksdirektivet. Bland nyheterna finns strängare regler för hur tobaksprodukter får tillverkas och säljas i EU och nya regler om olika tobaksrelaterade produkter.

  Foto: Rodeo

  Målet med de nya reglerna är att förbättra EU:s inre marknad för tobak utan att göra avkall på folkhälsan. Rådet och Europaparlamentet har flera gånger efterlyst en översyn av det nuvarande direktivet från 2001, eftersom det har hänt en hel del på tre områden.

  För det första har ny vetenskaplig kunskap inhämtats om bl.a. smakämnen i tobak och om hur verkningsfulla hälsovarningar är.

  För det andra har nya produkter som elektroniska cigaretter och starkt smaksatta tobaksprodukter dykt upp på marknaden.

  För det tredje har det hänt saker i omvärlden under det senaste årtiondet, och EU-länderna har antagit olika nya regler med betydande skillnader mellan länderna. EU och alla EU-länderna har skrivit på Världshälsoorganisationens bindande ramkonvention om tobakskontroll, som trädde i kraft i februari 2005.

  En av de viktigaste anledningarna till att skärpa reglerna för tobak är att begränsa tobaksbrukets skadeverkningar på folkhälsan. Tobaksbruk orsakar uppskattningsvis 700 000 dödsfall som kunde undvikas i EU varje år. De flesta rökare börjar röka när de är mycket unga, 70 % innan de fyllt 18 och 94 % innan de fyllt 25. De nya reglerna ska göra tobaksprodukter och tobaksbruk mindre lockande i EU, särskilt för ungdomar.

  Läs mer om direktivet här.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 03/03/2014  |Till början