Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Tupakkatuotteita koskevat uudet määräykset
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

26/02/2014

Euroopan parlamentti on hyväksynyt tarkistetun EU:n tupakkatuotedirektiivin. Uudella lainsäädännöllä tiukennetaan tupakkatuotteiden valmistamista ja esillepanoa koskevia sääntöjä EU:ssa sekä säännellään tiettyjä tupakkatuotteita vastaavia tuotteita.

  Kuva: Rodeo

  Uudella direktiivillä pyritään parantamaan EU:n tupakkatuotteiden sisämarkkinoiden toimintaa ja samalla takaamaan kansanterveyden korkea taso. Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat toistuvasti peräänkuuluttaneet vuoden 2001 direktiivin tarkistamista kolmella keskeisellä alueella tapahtuneen huomattavan kehityksen vuoksi.

  Ensinnäkin on ilmennyt uutta tieteellistä näyttöä, joka koskee muun muassa tupakkatuotteiden makuaineita ja terveysvaroitusten tehokkuutta.

  Toiseksi markkinoille on ilmestynyt uutuustuotteita, kuten sähkösavukkeita ja voimakkaasti maustettuja tupakkatuotteita.

  Kolmanneksi EU:n jäsenvaltiot ovat vastanneet viime vuosikymmenen aikana tapahtuneeseen kansainväliseen kehitykseen omaksumalla keskenään erilaisia sääntelymalleja. EU ja kaikki jäsenvaltiot ovat sopimuspuolia oikeudellisesti sitovassa tupakoinnin torjuntaa koskevassa Maailman terveysjärjestön puitesopimuksessa, joka tuli voimaan vuonna 2005.

  Yksi pakottavimmista syistä kiristää tupakkatuotteita koskevia sääntöjä on tupakoinnin kielteinen vaikutus ihmisten terveyteen. Tupakointi aiheuttaa EU:ssa vuosittain arviolta 700 000 vältettävissä olevaa kuolemaa. Valtaosa tupakoitsijoista aloittaa tupakoinnin hyvin nuorella iällä — 70 prosenttia ennen 18 vuoden ikää ja 94 prosenttia ennen 25 vuoden ikää. Tupakkatuotteista ja tupakoinnista pyritään uuden direktiivin avulla tekemään vähemmän houkuttelevia EU:ssa etenkin nuorten keskuudessa.

  Lue lisätietoja direktiivistä täältä.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 03/03/2014  |Sivun alkuun