Sökväg


Om oss
Om representationen

Ekonomisk återhämtning i sikte
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

24/02/2014

EU-kommissionens vinterprognos pekar på att den ekonomiska återhämtningen håller i sig i de flesta medlemsländerna och i EU som helhet.

  Ekonomisk återhämtning i sikte

  Efter det att vi tagit oss ur recessionen våren 2013 och efter tre kvartal i rad av dämpad återhämtning ser den ekonomiska tillväxten ut att långsamt vara på väg uppåt.

  Efter en real BNP-tillväxt på 1,5 procent i EU och 1,2 procent i euroområdet under 2014, förväntas en ökning under 2015 till 2,0 procent respektive 1,8 procent. Dessa siffror speglar alla en justering uppåt med 0,1 procentenheter jämfört med höstprognosen 2013. Finlands BNP-tillväxt väntas uppgå till 0,2 procent i år och 1,3 procent nästa år.

  Prognosen bygger fortfarande på antagandet att de överenskomna åtgärderna som genomförs i medlemsländerna och på EU-nivå fortsatt ökar förtroendet samt förbättrar de ekonomiska villkoren, samt att de nödvändiga ekonomiska justeringarna i medlemsländerna drivs på genom att man ökar deras tillväxtpotential. Arbetsmarknaden kännetecknas av en långsamt stabiliserad sysselsättning. Arbetslösheten är fortfarande hög eftersom utvecklingen på arbetsmarknaden normalt sett släpar efter BNP-utvecklingen med ett halvår eller mer. Enligt detta mönster finns det goda utsikter för en måttlig ökning av sysselsättningen i år och en minskning av arbetslösheten till 10,4 procent i EU och 11,7 procent i euroområdet 2015. Skillnaderna mellan länderna är fortfarande mycket stor. Arbetslösheten i Finland väntas stiga till 8,3 procent i år, men därefter sjunka till 8,1 procent 2015.

  Det förväntas att konsumentprisinflationen håller i sig i EU och euroområdet under 2014 med 1,2 procent respektive 1,0 procent innan den går upp något med cirka ¼ procentenhet under 2015 då tillväxten tar fart. Konsumentprisinflationen i Finland väntas uppgå till 1,7 procent i år och 1,6 procent 2015.

  Mer information:

  Webbplatsen för generaldirektoratet för ekonomi och finans

  Läs vinterprognosen här

  Mer information om de ekonomiska prognoserna

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 03/03/2014  |Till början