Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

24/02/2014

Euroopan komissio on julkistanut talven 2014 talousennusteensa. Sen mukaan talouden elpyminen jatkuu useimmissa jäsenvaltioissa ja EU:ssa kokonaisuutena.

    Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin

    Taantuman päätyttyä keväällä 2013 elpyminen on ollut vaimeaa kolmena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Nyt näyttää siltä, että talouskasvu alkaa hieman vilkastua.

    Vuonna 2014 kokonaistuotannon odotetaan kasvavan 1,5 prosenttia koko EU:ssa ja 1,2 prosenttia euroalueella, ja vuonna 2015 kasvun ennustetaan kiihtyvän 2,0 prosenttiin koko EU:ssa ja 1,8 prosenttiin euroalueella. Syksyn 2013 talousennusteeseen verrattuna lukuja on tarkistettu 0,1 prosenttiyksikköä ylöspäin sekä koko EU:n että euroalueen osalta. Suomen kokonaistuotannon kasvun odotetaan olevan 0,2 prosenttia tänä vuonna ja 1,3 prosenttia vuonna 2015.

    Ennuste perustuu edelleen siihen oletukseen, että EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla sovittujen politiikkatoimien toteutus vahvistaa luottamusta ja pitää yllä parempia rahoitusolosuhteita sekä edistää jäsenvaltioissa tarvittavaa talouden sopeutusta lisäämällä niiden kasvupotentiaalia.

    Työmarkkinoille on ominaista hitaasti vakiintuva työllisyys. Työttömyysaste on edelleen korkea, sillä työmarkkinoiden kehitys seuraa yleensä BKT:n kehitystä vähintään puolen vuoden viipeellä. Tämän kehityssuunnan perusteella työllisyyden ennustetaan kohentuvan hieman tästä vuodesta lähtien ja työttömyysasteen alenevan vuoteen 2015 mennessä koko EU:ssa 10,4 prosenttiin ja euroalueella 11,7 prosenttiin. Erot maiden välillä ovat kuitenkin edelleen hyvin suuria. Suomen työttömyysasteen odotetaan nousevan vielä tänä vuonna 8,3 prosenttiin, mutta laskevan sen jälkeen 8,1 prosenttiin vuonna 2015.

    Kuluttajahintainflaation odotetaan vuonna 2014 pysyttelevän EU:ssa 1,2 prosentissa ja euroalueella 1,0 prosentissa ennen kuin se kiihtyy hieman (noin ¼ prosenttiyksikköä) vuonna 2015, kun talouskasvu pääsee vauhtiin. Suomen kuluttajahintainflaation odotetaan olevan 1,7 prosenttia tänä vuonna ja 1,6 prosenttia vuonna 2015.

    Lisätietoja:

    Talous- ja rahoitusasioiden pääosaston verkkosivut

    Tutustu talousennusteeseen täällä

    Lisätietoa talousennusteista

    Ilmoitustaulu


    Oikotie

    Euroopan komissio
    Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
    Euroopan kansalaisten teemavuosi
    Kreikan EU-puheenjohtajuus
    Resurssitehokkuus
    Kroatia
    EU arjessa
    Rahoitus- ja talouskriisi
    Europe Direct
    Sinun Eurooppasi -neuvonta
    Climate Action
    EU Bookshop
    Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
    Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
    Viimeisin päivitys: 03/03/2014  |Sivun alkuun