Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen godkänner investeringsstöd för förgasningsanläggningen för ”energiproduktion från avfall” i Lahtis
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

05/02/2014

Europeiska kommissionen har fastställt att de finska planerna på att bevilja Lahti Energia 14,725 miljoner euro i investeringsstöd till en förgasningsanläggning följer EU:s regler om statligt stöd. Kommissionen konstaterade att stödet kommer att vidareutveckla EU:s energi- och miljömål utan att otillbörligen snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.

  Bryssel den 4 februari 2014 – IP/14/108

  – Förgasning av avfall i denna skala har inte utnyttjats någonstans i världen före detta projekt, säger EU:s konkurrenskommissionär Joaquín Almunia. En kommersialisering skulle vara en effektivare metod för anläggningar där avfall omvandlas till energi.

  År 2012 anmälde Finland sina planer att stödja byggandet av en förgasningsanläggning i Lahtis. Anläggningen kommer att byggas av det finska företaget Lahti Energia. Den kommer att utnyttja förgasning i en cirkulerande fluidiserad bädd för att återvinna energi från avfallsmaterial. Mer konkret skulle den drivas med cirka 250 000 ton återvunnet fast bränsle per år.

  Kommissionen bedömde stödet inom ramen för EU:s riktlinjer för miljöstöd(se MEMO/08/31) och konstaterade att förgasning ger en renare och effektivare återvinning av energi från avfall än traditionella metoder. Det ger en effektivare energiomvandling och ett bättre el-värme förhållande.  Den viktigaste effekten av investeringen är att uppvärmningen, som tidigare mestadels var baserad på fossila bränslen, kommer att bli mycket mer miljövänlig, särskilt när det gäller koldioxidutsläppen som förväntas minska med 279 000 ton per år. Anläggningen bidrar också till att trygga energiförsörjningen och diversifiera energiförsörjningskällorna. Projektet kommer dessutom att minska behovet av deponier för framtida avfall, leda till ökade kunskaper av betydelse för forskning och göra avfallshanteringen hållbarare. Kommissionen drog därför slutsatsen att de positiva effekterna av stödet tydligt kompenserar den eventuella snedvridning av konkurrensen som orsakas av det statliga stödet.

  Det främsta målet med kontrollen av statligt stöd på miljöskyddsområdet är att se till att statliga stödåtgärder leder till ett bättre miljöskydd jämfört med en situation utan stöd, samtidigt som de positiva effekterna av stödet ska uppväga de negativa effekterna i form av en snedvridning av konkurrensen. 

  EU:s riktlinjer för miljöstöd håller på att ses över som en del av moderniseringen av det statliga stödet (se IP/12/458). Kommissionen inledde ett offentligt samråd om utkastet till ändrade miljö- och energipolitiska riktlinjer i december 2013 (se IP/13/1282).

  Den offentliga versionen av beslutet kommer att finnas tillgänglig med ärendenummer  SA.35046 i State Aid RegisterGD Konkurrens webbplats när eventuella konfidentialitetsproblem har lösts. Nya offentliggöranden av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska unionens officiella tidning förtecknas i State Aid Weekly e-News.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 05/02/2014  |Till början