Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen presenterar EU:s första rapport om insatserna mot korruption
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

03/02/2014

Korruptionen är fortfarande en utmaning för EU. Den påverkar alla EU-länder och kostar omkring 120 miljarder euro per år. EU-länderna har tagit många initiativ på senare år, men resultaten är ojämna och mer bör göras för att förhindra och beivra korruption. Detta är några av slutsatserna i den första EU-rapporten om insatserna mot korruption som EU-kommissionen offentliggör i dag.

  Bryssel den 3 februari 2014 – IP/14/86

  I rapporten klargörs situationen i varje EU-land: vilka åtgärder som vidtas, vad som fungerar och vad som kan förbättras och hur. Kapitlen om de olika EU-länderna på engelska och de nationella språken finns här: http://ec.europa.eu/anti-corruption-report

  Rapporten visar att såväl korruptionens natur och omfattning, som motinsatsernas effektivitet, varierar mellan EU-länderna. Den visar också att korruption förtjänar större uppmärksamhet i alla EU-länder.

  Detta framgår av en Eurobarometerundersökning om EU-invånarnas inställning till korruption som offentliggörs idag. Undersökningen visar att tre fjärdedelar (76 %) av EU-invånarna anser att korruptionen är utbredd, medan över hälften (56 %) anser att korruptionen i deras land har ökat under de tre senaste åren. En av tolv EU-invånare (8 %) uppger att de har upplevt eller bevittnat korruption under det gångna året. Resultaten från Eurobarometern finns här.

  Rapporten innehåller ett särskilt kapitel om offentlig upphandling. Detta är en mycket viktig del av EU:s ekonomi – cirka en femtedel av EU:s bruttonationalprodukt varje år ägnas åt den offentliga sektorns upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten. Den offentliga upphandlingen är också särskilt utsatt för korruption.

  I rapporten efterlyses skärpta integritetskrav vid offentlig upphandling och föreslås förbättringar av kontrollen i ett antal EU-länder. I varje lands kapitel finns ingående information och särskilda frågor som enligt kommissionen bör uppmärksammas.

  EU:s rapport om insatserna mot korruption omfattar samtliga 28 EU-länder.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 03/02/2014  |Till början