Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Keski-Suomi kaipaa EU:lta työllisyyttä ja maaseudun kehittämistä
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

31/01/2014

Keskisuomalaiset suhtautuvat Euroopan unioniin myönteisesti ja kokevat EU-asiat kiinnostaviksi. Työllisyys ja osaaminen sekä maaseudun kehittäminen ja asuttuna pitäminen ovat puolestaan teemoja, joihin EU:n tulisi Keski-Suomessa vaikuttaa. Tulokset ilmenevät Euroopan komission Suomen-edustuston Taloustutkimus Oy:llä teettämästä kyselystä, jossa selvitettiin Keski-Suomessa asuvien suhtautumista Euroopan unioniin ja EU:n vaikutuksiin omassa maakunnassa.

  Keski-Suomi kaipaa EU:lta työllisyyttä ja maaseudun kehittämistä

  Tuoreen kyselyn mukaan 45 prosenttia keskisuomalaisista pitää Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja vain 22 prosenttia huonona asiana. Loput suhtautuvat asiaan neutraalisti tai eivät kerro kantaansa.

  Kyselyyn vastanneista 28 prosenttia katsoi EU-jäsenyyden vaikuttaneen heidän jokapäiväiseen elämäänsä erittäin tai melko myönteisesti. Täysin päinvastaista mieltä oli 19 prosenttia vastaajista. Noin 44 prosenttia näki, ettei jäsenyydellä ole sen enempää myönteistä kuin kielteistäkään vaikutusta. Loput eivät ottaneet asiaan lainkaan kantaa.

  Kiinnostus EU:ta kohtaan jakaa keskisuomalaiset

  Keskisuomalaisista puolet (49 %) oli melko tai erittäin kiinnostunut EU:n toiminnasta. Täsmälleen sama määrä vastaajista (49 %) toisaalta ilmoitti, että on EU:sta vain vähän tai ei lainkaan kiinnostunut.

  Reilusti yli puolet (57 %) keskisuomalaisista oli sitä mieltä, että EU-asioita käsitellään mediassa sopivasti. Noin neljännes (26 %) koki asioita käsiteltävän mediassa liian vähän, yhdeksän prosenttia puolestaan liikaa.

  "Kiinnostus EU:ta kohtaan jakaa keskisuomaiset selvästi kahtia. Yleisesti suhtautuminen EU:hun on hieman keskitasoa myönteisempää, kun tuloksia verrataan parin viime vuoden aikana samoilla kysymyksillä tutkittuihin muihin maakuntiin”, Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki kommentoi kyselyn tuloksia.

  Maaseudun elinvoimaisena pitäminen tärkeää keskisuomalaisille

  Kolmannes (32 %) keskisuomalaisista näkee, että EU:n tärkein tehtävä on vastata erityisesti työllisyyden ja osaamisen haasteisiin. Ympäristö-, ilmasto- ja energiakysymyksiä piti tärkeimpinä neljännes vastaajista.

  Lähes puolet (47 %) patistaa EU:ta parantamaan työllisyyttä tukemalla yritysten investointeja. Vastaajista 39 prosenttia puolestaan nostaa ykköseksi koulutuksen ja osaamisen edistämisen. Kansainvälistymistä ja yhteistyötä painotti 34 prosenttia vastaajista.

  Keski-Suomessa EU:n pitäisi vaikuttaa ennen muuta maaseudun kehittämiseen ja asuttuna pitämiseen. Tämän nosti tärkeimmäksi peräti 61 prosenttia vastaajista. Liikenneyhteyksiin vaikuttamista tärkeimpänä piti 41 prosenttia ja turvallista elintarviketuotantoa 31 prosenttia vastaajista. Vastaajat saivat valita 1-2 tärkeintä asiaa.

  Kyselyyn vastanneista 41 prosenttia tiesi EU:n koulutus-, nuoriso-, ja kulttuuriohjelman olevan Erasmus+. Vain 13 prosenttia sekoitti Erasmus+:n toiseen EU-rahoitteiseen ohjelmaan. 46 prosenttia ei osannut sanoa, mistä ohjelmasta oli kysymys. Nuoret 15–24-vuotiaat tunsivat Erasmus-ohjelman parhaiten.

  "Tutkimuksesta käy ilmi, että keskisuomalaiset toivovat EU:lta toimia erityisesti maaseudun kehittämiseen ja elinvoimaisena pitämiseen sekä talousasioihin. Erasmus-ohjelma on hyvin tunnettu nuorten keskuudessa ja tämä tietää hyvää myös ohjelman tulevaisuudelle", edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki toteaa.

  Tammikuussa 2014 käynnistynyt Erasmus+ kokoaa yhteen kaikki EU:n nykyiset koulutukseen ja nuorisoon liittyvät rahoitusjärjestelmät. Lisäksi ohjelmasta myönnetään ensi kertaa tukea urheilulle. Ohjelman vuosien 2014–2020 budjetti on 14,7 miljardia euroa, ja lisäystä nykytasoon on 40 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavien seitsemän vuoden aikana ohjelma antaa yhteensä yli 4 miljoonalle eurooppalaiselle mahdollisuuden opiskeluun, harjoitteluun, työkokemuksen hankkimiseen tai vapaaehtoistyöhön ulkomailla.

  Jyväskylän ammattikorkeakoululle (JAMK) myönnettiin vuoden 2013 EU:n Erasmus-palkinto investoinneista opetuksen laatuun ja henkilöstövaihtoon. Sen henkilöstöstä 70 prosenttia osallistuu vuosittain Erasmus-koulutukseen ulkomailla.

  Keskisuomalaisten tuntoja EU:sta mittaava kysely julkistettiin EU arjessa -kiertueen Jyväskylän tapahtuman yhteydessä perjantaina 31. tammikuuta.

   

  Ohjelma ja esiintyjät osoitteessa: www.euarjessa.fi

  Keski-Suomen maakuntatutkimuksen raportti
  Kooste maakuntatutkimuksista

   

  Lisätietoja:

  Kyselyn tulokset: Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki,
  (09) 6226 5463.

  EU arjessa -tapahtumilla halutaan lisätä vuoropuhelua EU:n vaikutuksista kansalaisten arkeen. Lähtökohtana ovat maakunnille tärkeät EU-aiheet ja alueen asukkaiden ajatukset EU:sta.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 11/02/2014  |Sivun alkuun