Sökväg


Om oss
Om representationen

Dataskyddsdagen 2014: Viviane Reding efterlyser en ny överenskommelse om dataskydd för Europa
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

28/01/2014

Två år efter det att Europeiska kommissionen föreslog en omfattande reform av EU:s dataskyddsbestämmelser för att anpassa dem till 2000-talet har stora framsteg gjorts. I oktober 2013 röstade Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor med stor majoritet för kommissionens förslag. Ministrarna i rådet (rättsliga och inrikes frågor) har under tiden fört många diskussioner om förslagen, men ännu inte kommit överens om ett mandat för förhandlingar med Europaparlamentet. I dag, på Europeiska dataskyddsdagen, efterlyste Viviane Reding, som är kommissionens vice ordförande och kommissionär för rättsliga frågor, i ett tal vid Centre for European Policy Studies (CEPS) en överenskommelse om dataskydd för Europa (SPEECH/14/62). Europeiska kommissionens experter kommer att besvara frågor om dataskydd i en chatt på Twitter mellan kl. 13.00 och 14.30 (Finsk tid). Delta i chatten med hjälp av hashtaggarna #EUdataP and #EUchat.

  Bryssel den 28 januari 2014 – IP/14/70

  Enligt Viviane Reding bör det ingås en överenskommelse om dataskydd för Europa, för att återskapa förtroendet i de transatlantiska förbindelserna liksom förtroendet för hur företag och myndigheter hanterar personuppgifter. Den bör bygga på åtta principer:

  1) ”Vi behöver en reform av reglerna om dataskydd. Jag vill se full fart i arbetet på dataskyddsområdet under 2014.”

  2) ”Reformen bör inte skilja mellan den privata och den offentliga sektorn. Medborgarna skulle helt enkelt inte förstå en sådan uppdelning i en tid då den offentliga sektorn samlar in, sammanställer och ibland även säljer personuppgifter. Det är också mycket svårt att göra en sådan åtskillnad när en lokal myndighet kan köpa lagringsutrymme på ett privat moln.”

  3) "Lagar som reglerar dataskydd eller som påverkar privatlivet måste debatteras offentligt, eftersom de gäller de medborgerliga friheterna på nätet.”

  4) ”Datainsamlingen bör vara riktad och stå i proportion till de mål som uppställts. Generell övervakning av elektronisk kommunikation kan inte godtas.”

  5) "Lagarna måste vara tydliga och hållas uppdaterade. Länderna kan inte stödja sig på föråldrade regler, som utarbetats i en annan teknisk tidsålder, för att utarbeta moderna övervakningsprogram.”

  6) ”Nationell säkerhet bör åberopas med försiktighet och bör vara ett undantag, snarare än en regel.”

  7) ”Domstolarna måste spela en roll, annars kan inte finnas någon riktig tillsyn. Praktisk tillsyn är bra. Parlamentarisk tillsyn är nödvändigt. Rättslig tillsyn är det viktigaste.

  8) ”Ett budskap till våra amerikanska vänner. Bestämmelserna om dataskydd bör tillämpas oberoende av den berörda personens medborgarskap. Det är orimligt att tillämpa olika kriterier för medborgare och icke-medborgare med tanke på internets öppna karaktär.”

  Data är den digitala tidsålderns valuta. Data används av alla typer av företag, från försäkringsbolag och banker till sociala medier och sökmotorer. I en globaliserad värld har överföring av data till tredjeländer blivit en viktig faktor i vardagslivet. Det finns inga gränser på internet, och datormoln innebär att data kan sändas från Berlin till Boston för behandling och därefter lagras i Bangalore.

  För att den digitala ekonomin ska kunna blomstra krävs tillit. Samtidigt vill många inte lämna ut sina personuppgifter, då avslöjanden om övervakning rapporteras nästan dagligen. 92 % av de europeiska medborgarna är oroade över att mobila appar samlar in data från dem utan deras samtycke. Och 89 % av befolkningen säger att de vill veta när data i deras smarttelefon delas med andra. Strikta och tillförlitliga regler som tillämpas på ett konsekvent sätt gör att databehandlingen blir både säkrare och billigare och ökar förtroendet. Ett ökat förtroende leder i sin tur till ökad tillväxt. Enligt vissa uppskattningar skulle EU:s BNP kunna växa med ytterligare 4 % till 2020 om EU vidtar de åtgärder som krävs för att skapa en modern digital inre marknad.

  Den 25 januari 2012 föreslog Europeiska kommissionen en genomgripande reform av EU:s dataskyddsbestämmelser från 1995 för att stärka rätten till integritet på nätet och främja den digitala ekonomin i EU. En översikt över situationen två år efter det att kommissionen presenterat sina förslag finns här: MEMO/14/60. Här beskrivs också reformens fördelar för konsumenter och företag.

  Läs mer

  MEMO/14/60 från den 27 januari inför dataskyddsdagen

  Pressmaterial:

  Dataskyddsreformen

  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

  Europeiska kommissionen – dataskydd: http://ec.europa.eu/justice/data-protection

  Viviane Redings webbplats:

  http://ec.europa.eu/reding

  Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

  Följ vice ordföranden på Twitter:@VivianeRedingEU

  Följ EU Justice på Twitter: @EU_Justice

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 28/01/2014  |Till början