Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Uudet eurooppalaiset tietosuojasäännöt myötätuulessa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

28/01/2014

EU:n tietosuojasäännöt kaipaavat uudistamista, jotta ne vastaisivat nykypäivän vaatimuksia.  Euroopan komissio ehdottikin kaksi vuotta sitten EU:n tietosuojasääntöjen perusteellista uudistamista.

  Kuva: Rodeo

  Asian käsittely on nyt edennyt merkittävästi, sillä Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) selvä enemmistö antoi tukensa komission ehdotukselle äänestyksessään lokakuussa 2013. Oikeus- ja sisäministerit ovat myös keskustelleet ehdotuksista useaan otteeseen, mutta eivät ole vielä päässeet sopimukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä käytävien neuvottelujen lähtökohdista.

  Tietosuojapäivänä 28. tammikuuta Centre for European Policy Studies ‑keskuksessa pitämässään puheessa oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding painotti, että Eurooppa tarvitsee päivitetyt tietosuojasäännöt (SPEECH/14/62). Hänen mukaansa oikea keino luottamuksen palauttamiseen – niin transatlanttisissa suhteissa kuin tavassa, jolla yritykset ja hallitukset käsittelevät henkilötietoja – on eurooppalainen tietosuojalainsäädäntö. Sen olisi pohjauduttava seuraaviin periaatteisiin:

  1) "Tietosuojauudistus on saatava osaksi säädöskokoelmaa, ja asian käsittelyn olisi päästävä täyteen vauhtiin vuonna 2014."

  2) "Uudistuksessa ei pitäisi tehdä eroa yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Kansalaiset eivät yksinkertaisesti näe eroa silloin, kun julkinen sektori kerää, yhdistää ja joskus jopa myy henkilötietoja. On myös erittäin vaikea tehdä eroa silloin, kun paikallisviranomainen voi ostaa tilaa yksityiseltä pilvipalvelimelta."

  3) "Tietosuojasääntöjä tai yksityisyyden oikeutta koskeva lainsäädäntö edellyttää julkisia keskusteluja, koska ne liittyvät kansalaisvapauksiin verkossa."

  4) "Tietojen kerääminen olisi kohdennettava ja rajattava tavoitteiden mukaan. Sähköisen viestinnän datan laajamittainen seuranta ei ole hyväksyttävää."

  5) "Lainsäädännön on oltava selkeää ja ajantasaista. Valtiot eivät yksinkertaisesti voi käyttää eri teknologian aikakaudella laadittuja vanhentuneita sääntöjä nykyaikaisten seurantaohjelmien tukena."

  6) "Kansalliseen turvallisuuteen olisi vedottava harkiten. Sen olisi oltava pikemminkin poikkeus kuin sääntö."

  7) "Jos oikeusviranomaiset eivät osallistu, ei voi olla todellista valvontaa. Toimeenpanon valvonta on hyvä asia ja parlamentaarinen valvonta on tarpeellista, mutta keskeistä on oikeudellinen valvonta."

  8) "Viestimme yhdysvaltalaisille ystävillemme on, että tietosuojasääntöjä olisi sovellettava henkilön kansalaisuudesta riippumatta. Eri normien soveltaminen omiin kansalaisiin ja muiden maiden kansalaisiin on järjetöntä, koska internet on avoin kaikille."

  Tieto on digitaalisen ajan valuuttaa. Sitä käyttävät kaikki yritykset vakuutusyhtiöistä ja pankeista sosiaalisen median sivustoihin ja hakukoneisiin. Globaalissa maailmassa tietojen siirrosta kolmansiin maihin on tullut merkittävä osa arkea. Verkossa rajoja ei ole, ja pilvipalvelut tarkoittavat esimerkiksi, että Berliinistä voidaan lähettää tietoja käsiteltäviksi Bostonissa ja säilytettäviksi Bangaloressa.

  Euroopan komissio julkaisi 25. tammikuuta 2012 ehdotuksen, jolla EU:n vuoden 1995 tietosuojasääntöjä uudistetaan perusteellisesti. Päivitetyillä säännöillä lujitetaan oikeutta yksityisyyteen verkossa ja edistetään Euroopan digitaalista taloutta. Tilannekatsaus niistä kahdesta vuodesta, jotka ovat kuluneet komission ehdotuksen antamisesta, on esitetty asiakirjassa MEMO/14/60. Siinä myös selostetaan yksityiskohtaisesti, mitä hyötyä uudistuksesta on kuluttajille ja yrityksille.

  Lisätietoja

  Tietosuojapäivän aattona 27.1. julkaistu MEMO/14/60

  Tietosuojauudistus:

  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

  Euroopan komissio – tietosuoja: http://ec.europa.eu/justice/data-protection

  Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

  http://ec.europa.eu/reding

  Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

  Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä:@VivianeRedingEU

  Seuraa EU:n oikeusasioiden pääosastoa Twitterissä: @EU_Justice

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 05/02/2014  |Sivun alkuun