Sökväg


Om oss
Om representationen

EU-kommissionen vill se industriell renässans nu
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

22/01/2014

EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att inse industrins centrala betydelse för att skapa jobb och tillväxt och att integrera industrirelaterade konkurrensfrågor i alla politikområden. Det är budskapet i det meddelande om en europeisk industriell renässans som kommissionen lade fram i dag. Kommissionen uppmanar rådet och Europaparlamentet att anta förslag om energi, transport, rymdfart och digitala kommunikationsnät. De uppmanas också att genomföra och skärpa lagstiftning för att fullborda den inre marknaden. Industrin måste dessutom moderniseras genom att man investerar i innovation, resurseffektivitet, ny teknik, kompetens och tillgång till finansiering och påskyndar utvecklingen med hjälp av särskilda EU-medel. I sitt meddelande slår kommissionen ett slag för ett mer företagsvänligt EU med enklare lagstiftning och effektivare förvaltning på europeisk, nationell och regional nivå. Andra viktiga punkter är enklare tillgång till marknader utanför EU genom enhetliga internationella standarder, öppen upphandling, patentskydd och ekonomisk diplomati.

  Bryssel den 22 januari 2014 – IP/14/42

  – Europa har fortfarande långt kvar till 20-procentsmålet för industrins andel av BNPfram till 2020, säger näringslivskommissionär Antonio Tajani.Därför måste industrins konkurrenskraft vara huvudfrågan på Europeiska rådets möte i mars 2014.Med dagens initiativ ger kommissionen en tydlig signal att en snabb förnyelse av industrin och en modernisering av ekonomin är absolut nödvändiga för att skapa nya jobb.Vi behöver ett kraftfullt åtagande på europeisk och nationell nivå, så att vi drar åt samma håll och använder alla instrument som står till vårt förfogande.En industriell strategi måste också omfatta många andra sektorer, eftersom de är allt mer sammanflätade och avsevärt påverkar industrins framgång.

  EU är på väg ur sin hittills längsta recession. Krisen har visat hur viktig en stark industrisektor är för att man ska vara ekonomiskt motståndskraftig. Industrins roll i EU handlar inte bara om tillverkning utan omfattar allt från råvaror och energi till företagstjänster (t.ex. logistik), konsumenttjänster (t.ex. kundservice) och turism. Industrin står för över 80 procent av EU:s export, privata forskning och innovation. Industrin har alltså mycket större betydelse än vad dess andel av BNP antyder. Nästan vart fjärde jobb i den privata sektorn är ett industrijobb, ofta högkvalificerat. Dessutom skapar varje nytt jobb i tillverkningsindustrin mellan 0,5 och 2 jobb i andra sektorer. Under sommaren 2013 minskade emellertid tillverkningsindustrins bidrag till EU:s BNP ytterligare och låg på 15,1 procent, vilket är en bra bit från det mål på 20 procent för 2020 som kommissionen satte upp 2012.

  De utmaningar som EU står inför är så stora att de kräver diskussioner och politisk vägledning från högsta ort, dvs. från Europeiska rådet. Det är viktigt att vi drar åt samma håll och använder alla instrument som står till EU:s förfogande. EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att inse industrins centrala betydelse för ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt i EU och att mer systematiskt integrera konkurrensfrågor i alla politikområden.

  Mer information

  Communication For a European industrial renaissance

  MEMO/14/37: Member States need to act to boost European industry

  Kontaktpersoner:

  Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

  Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/01/2014  |Till början