Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio esitteli ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

22/01/2014

Komissio esitteli keskiviikkona 22. tammikuuta uudet vuoteen 2030 ulottuvat EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet: kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta, EU:n laajuinen tavoite uusiutuvan energian osuuden nostamisesta vähintään 27 prosenttiin, kunnianhimoisemmat tavoitteet energiatehokkuudelle, uusi hallinnointijärjestelmä ja uudet indikaattorit kilpailukykyisen ja varman energiajärjestelmän varmistamiseksi.

  Komissio esitteli ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030

  EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteilla vauhditetaan siirtymistä vähähiiliseen talouteen sekä kilpailukykyiseen ja varmaan energiajärjestelmään. Näin varmistetaan kohtuuhintaisen energian saanti kaikille kuluttajille, lisätään energian toimitusvarmuutta EU:ssa, vähennetään riippuvuutta energian tuonnista ja luodaan uusia mahdollisuuksia kasvulle ja työllisyydelle.

  Puitteet perustuvat vuoteen 2020 ulottuviin tavoitteisiin, jotka sisältyvät ilmasto- ja energiapakettiin. Lisäksi ne perustuvat vuoteen 2050 ulottuviin komission etenemissuunnitelmiin, jotka koskevat energiaa ja siirtymistä kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen.

  Vuoteen 2030 ulottuvia puitteita koskevasta tiedonannosta keskustellaan Euroopan neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Eurooppa-neuvoston odotetaan käsittelevän puitteita kevätkokouksessaan 21.–22. maaliskuuta.

  Lisätietoja:

  Lue koko lehdistötiedote täältä.

  Energiaa koskevat näkökohdat:

  http://ec.europa.eu/energy/2030_en.htm

  Ilmastoa koskevat näkökohdat:

  http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm

  Katso myös:

  MEMO/14/39 – Q&A on ETS market stability reserve

  MEMO/14/40 – Q&A on the 2030 framework

  MEMO/14/38 -  Q&A on the energy prices study

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 28/01/2014  |Sivun alkuun