Sökväg


Om oss
Om representationen

Stort evenemang om framtiden för sociala företag
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

15/01/2014

Den sociala ekonomin är en viktig del av den europeiska ekonomin och motsvarar ungefär 10 % av BNP. Över 11 miljoner arbetstagare eller 4,5 % av den aktiva befolkningen i EU arbetar inom den sociala ekonomin. Vart fjärde företag som startas varje år är ett socialt företag. I Finland, Frankrike och Belgien är det till och med vart tredje företag.

  Bryssel den 15 januari 2014. IP/14/20

  Ett socialt entreprenörskap strävar efter att påverka samhället och inte bara att generera vinst för ägare och aktieägare. Man skapar t.ex. arbetstillfällen för missgynnade grupper och främjar därigenom deras sociala integration och ökar solidariteten i samhällsekonomin. Dessa företagare ställs dock inför enorma utmaningar och driver sin verksamhet på ojämlika konkurrensvillkor.

  EU-kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och staden Strasbourg arrangerar därför den 16 och 17 januari 2014 ett stort europeiskt interaktivt evenemang om socialt entreprenörskap och den sociala ekonomin. Evenemanget pågår i två dagar och kommer att bygga på samverkan och delaktighet. Deltagarna har själva möjlighet att bestämma vilka frågor som ska diskuteras och vägen framåt inom sektorn för socialt företagande.

  Talare som har bekräftat att de kommer att delta är bl.a. Europaparlamentets ordförande Martin Schulz, Greklands premiärminister Antonis Samaras och Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande Henri Malosse.

  Tre kommissionärer – vice ordförande Antonio Tajanis och kommissionärerna Michel Barnier och László Andor – kommer att delta i direktdebatter med sociala entreprenörer.

  Bland deltagarna finns sociala entreprenörer, akademiker, beslutsfattare, finansiärer, sociala aktivister och många fler.

  Målenmed evenemanget är bl.a. att utvärdera resultaten och genomförandet av initiativet för socialt företagande från oktober 2011 och fastställa framtida prioriteringar för åtgärder, engagera berörda parter i en innovativ och samarbetsvänlig miljö i syfte att utforma en europeisk dagordning för de kommande 3–5 åren samt stärka nätverk mellan berörda parter för att stödja framväxten och vidareutvecklingen av initiativ och bästa praxis.

  I samband med Europa 2020-strategin lanserade EU 2011 initiativet för socialt företagande, en handlingsplan som ska förbättra ramvillkoren för socialt företagande genom att underlätta tillgången till finansiering, göra sektorn mer synlig och uppmärksamma beslutsfattare på de sociala entreprenörernas behov. Dessa strävanden fortsätter nu genom att man vid evenemanget i Strasbourg fastställer nya prioriteringar för framtiden. Dessa strävanden fortsätter nu genom att man vid evenemanget i Strasbourg fastställer nya prioriteringar för framtiden.

  Mer information

  Se även MEMO/14/11

  Program och registrering: http://ec.europa.eu/social-entrepreneurs

  En lista med alla deltagare finns på http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/participants/index_en.htm

  Evenemanget kan följas direkt på internet:

  Erasme room (båda dagarna):

  http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_16-170114

  Schweitzer room (16 januari):

  http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_schweitzer-160114

  Social ekonomiSocial innovation

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 15/01/2014  |Till början