Sökväg


Om oss
Om representationen

EU belönar forskare mitt i karriären med 5757 miljoner euro
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

14/01/2014

Användning av en geokemisk klocka för att förutsäga vulkanutbrott; effekterna av mörk materia och mörk energi på gravitationsteorin; kontroll av ansvar, skadeståndsansvar och risker i situationer där uppgifter delegeras till intelligenta system; genetiska och miljömässiga faktorers betydelse för utvecklingen av nervbanor i embryonala hjärnor. Här några exempel på forskningsprojekt som beviljats stöd. Europeiska forskningsrådet har valt ut 312 spetsforskare i den första ansökningsomgången för "Consolidator Grant". Den nya finansieringen kommer att göra det möjligt för forskare att konsolidera sina forskarlag och vidareutveckla de bästa idéerna. Det totala beloppet i denna omgång är 575 miljoner euro, med ett genomsnittligt stöd på 1,84 miljoner euro och ett maxstöd på 2,75 miljoner euro (mer information finns här ).

  Bryssel den 14 januari 2014. IP/14/16

  Europeiska forskningsrådets ansökningsomgångar är öppna för spetsforskare av alla nationaliteter som är baserade i Europa eller villiga att flytta dit. I denna ansökningsomgång beviljas stöd till forskare av 33 olika nationaliteter som arbetar vid institutioner i 21 olika länder i hela Europa. De länder som har flest värdinstitutioner, är Storbritannien (62 bidrag), Tyskland (43) och Frankrike (42). I Finland finns det forskare vid 4 institutioner. I fråga om medborgarskap ligger tyskar med 48 bidrag och italienare med 46 i topp. Fem finska forskare belönades. (Se statistik här ).

  Mer än 3 600 bidrag har kommit in till denna första separata EFR-ansökningsomgång "Consolidator Grant". Andelen kvinnor bland de godkända sökande i denna ansökningsomgång (24 %) har ökat i jämförelse med motsvarande grupp mitt i karriären i 2012 års ansökningsomgång för startbidrag (22,5 %). Genomsnittsåldern för de forskare som får bidrag är 39 år.

  Ungefär 45 % av projekten gäller området fysik och ingenjörsvetenskap, 37 % livsvetenskaperna och nästan 19 % samhällsvetenskap och humaniora. Projekten valdes ut efter en utvärdering av 25 paneler med erkända forskare från hela världen.

   

  Exempel på projekt som finansierats med forskningsrådets startbidrag

  Statistik för denna ansökningsomgång för startbidrag

  Förteckning över utvalda forskare , efter land där värdinstitutionen är baserad

  Europeiska forskningsrådets webbplats: http://erc.europa.eu

  Horisont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 14/01/2014  |Till början