Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Euroopan parlamentin vaalit lähestyvät
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

14/01/2014

EU-maiden kansalaiset valitsevat toukokuussa edustajansa Euroopan parlamenttiin seuraavaksi viisivuotiskaudeksi.

  Kuva: Rodeo

  Parlamentti sai vuonna 2009 merkittäviä uusia valtuuksia, joten kevään vaaleista tulee tärkeimmät sitten vuonna 1979 järjestettyjen ensimmäisten välittömien europarlamenttivaalien.

  Vallan painopisteen siirtyminen EU:ssa parlamentin suuntaan merkitsee muun muassa sitä, että yksi uusien meppien ensimmäisistä tehtävistä on äänestää Euroopan komission puheenjohtajasta.

  Uudessa menettelyssä, josta määrätään Lissabonin sopimuksessa, Eurooppa-neuvosto (EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet) esittää vaalien tuloksen huomioon ottaen parlamentille ehdokasta komission puheenjohtajaksi, ja parlamentti äänestää tämän ehdokkaan hyväksymisestä jäsentensä enemmistöllä. Parlamentilla on enemmän vaikutusvaltaa myös muiden komission jäsenten valintaan.

  Eurooppalaiset poliittiset puolueet asettavat toukokuun vaalien yhteydessä ensimmäistä kertaa kärkiehdokkaansa komission puheenjohtajan tehtävään.

  Keskustavasemmistolainen Euroopan sosiaalidemokraattinen puolue (ESP) on jo valinnut viralliseksi ehdokkaakseen saksalaisen Martin Schulzin, joka on Euroopan parlamentin nykyinen puhemies.

  Euroopan liberaalidemokraattien puolue (ALDE) valitsee ehdokkaansa ensi kuussa. Ehdolla tehtävään ovat komission varapuheenjohtaja Olli Rehn ja Belgian entinen pääministeri Guy Verhofstadt.

  Keskustaoikeistolaisen Euroopan kansanpuolueen (EPP) kärkiehdokkuutta tavoittelee muiden muassa neljä nykyistä tai entistä EU-maiden pääministeriä. Puolueen odotetaan päättävän ehdokkaastaan maaliskuussa.

  Euroopan vihreät valitsevat kärkiehdokkaansa neljän ehdokkaan luettelosta sähköisessä esivaalissa.

  Vallanjaon muutosten toivotaan lisäävän kansalaisten kiinnostusta vaaleihin ja kääntävän äänestysaktiivisuuden nousuun. Vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa äänensä antoi vain 43 % äänioikeutetuista.

  Viime vuonna toteutetussa kyselyssä haastatelluista kansalaisista 62 % katsoi, että komission puheenjohtajaehdokkuuden sitominen puolueisiin sekä vaalien järjestäminen samana päivänä kaikissa EU-maissa ovat omiaan lisäämään äänestysinnokkuutta.

  Uudessa järjestelmässä eurooppalaisilla äänestäjillä on ensimmäistä kertaa välitön mahdollisuus vaikuttaa komission puheenjohtajan valintaan, mikä parantaa EU:n demokraattista legitiimiyttä.

  Vaalit 2014

  Tietoa Euroopan parlamentin toiminnasta

  Euroopan parlamentti

  Eurooppavaalit tutummiksi äänestäjille

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 21/01/2014  |Sivun alkuun