Sökväg


Om oss
Om representationen

Civilsamhällets hus i Europa
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

14/01/2014

Bara drygt en tredjedel av EU-medborgarna tycker att de är väl informerade om sina rättigheter i EU. Detta framgår av en färsk opinionsundersökning. Förtroendet för EU har minskat gradvis de senaste åren, även om det fortfarande är högre än medborgarnas förtroende för regeringarna i sina egna länder. Medborgarna känner sig överlag utestängda från EU:s institutioner, och tycker att de inte har stort inflytande i EU:s beslutsfattandeprocesser.

  Foto: Rodeo

  Samtidigt tycks medborgarna ändå förvänta sig en hel del av EU, till exempel när det gäller fungerande åtgärder för att komma tillrätta med den ekonomiska krisen. Mot denna bakgrund har EU försökt hitta sätt att förbättra allmänhetens engagemang i EU:s angelägenheter, och höja delaktigheten i EU:s offentliga politiska arbete. Civilsamhällets organisationer har en viktig roll i detta arbetet, då de utgör länken mellan medborgarna och EU:s institutioner.

  Kommissionen frågar nu medborgare och medborgarorganisationer vad de anser om påverkningsmöjligheterna i EU. Medborgarna kan delta här och medborgarorganisationerna för sin del här.

  Enkäten är en del av en undersökning med vilken man vill ta reda på om det finns ett behov av ett ”civilsamhällets hus i Europa”.

  Tack på förhand för att du deltar!

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 23/01/2014  |Till början