Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Euroopan kansalaisyhteiskuntahuone
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

14/01/2014

Vain hieman runsas kolmasosa EU-kansalaisista kokee olevansa hyvin perillä oikeuksistaan EU:ssa. Tämä käy ilmi tuoreesta mielipidetutkimuksesta. Luottamus EU:hun on viime vuosina ollut hitaassa laskussa, vaikka se edelleen on korkeampi kuin kansalaisten luottamus kansallisiin hallituksiinsa. Yleisesti kansalaiset kokevat EU:n toimielimet etäisiksi ja he kokevat, että heillä ei ole juuri sananvaltaa EU:n päätöksentekoprosesseissa.

  Kuva: Rodeo

  Toisaalta kansalaiset kuitenkin tuntuvat odottavan EU:lta paljon, esimerkiksi tehokkaita toimenpiteitä talouskriisin vaikutuksiin puuttumiseksi. Tätä taustaa vasten EU on etsinyt keinoja, joilla yleisön osallistumista EU:n asioihin voisi parantaa ja osallistumista EU:n julkiseen päätöksentekoon lisätä. Kansalaisjärjestöillä on keskeinen asema näissä pyrkimyksissä, sillä ne toimivat rajapintana kansalaisten ja EU:n instituutioiden välillä.

  Komissio kysyy nyt kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen mielipiteitä vaikuttamisesta EU:ssa. Kansalaiset voivat osallistua kyselyyn täällä ja kansalaisjärjestöt puolestaan täällä.

  Kysely on osa tutkimusta, jossa tarkastellaan, tarvitaanko ”Euroopan kansalaisyhteiskuntahuonetta”.

  Kiitämme jo etukäteen osallistumisestasi!

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 23/01/2014  |Sivun alkuun