Sökväg


Om oss
Om representationen

Europeiska rådets möte den 19–20 december
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

19/12/2013

Europeiska statschefer träffades i Bryssel den 19–20 december.

  Foto: Europeiska kommissionen

  EU-ledarna diskuterade den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken(GSFP). De tittade också på hur effektiv den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och EU:s försvarskapacitet är.

  Inom ramen för Ekonomiska och monetära unionen gjorde de en gemensam bedömning av den ekonomiska situationen i medlemsländerna och i euroområdet. Arbetet för att öka samordningen av den ekonomiska politiken fortsatte.

  EU-ledarna utvärderade insatserna för att främja tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft och såg över framstegen på skatteområdet.

  Övriga frågor på dagordningen var utvidgningen, asyl och migration samt energi.

  Information om Europeiska rådets möte här.

  Slutsatserna från Europeiska rådets möte publiceras här.

  Twitter: https://twitter.com/EUCouncilPress

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 07/01/2014  |Till början