Sökväg


Om oss
Om representationen

Tredje rundan i handelssamtalen EU-USA har inletts
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

17/12/2013

Den tredje förhandlingsrundan mellan Europeiska unionen och Förenta staterna började på måndagen den 16 december i Washington. Förhandlarna tar upp flera ämnen under veckan, bl.a. avreglering av varuhandeln, att göra det enklare att investera i varandras ekonomier, en öppning av handeln inom tjänstesektorn, energisektorn och råvaror.

  Tredje rundan i handelssamtalen EU-USA har inletts

  Europeiska kommissionen företräder EU och dess 28 medlemsländer i förhandlingarna. Kommissionen följer rådets förhandlingsdirektiv – rådet företräder alla EU-länders regeringar. När man i förhandlingarna kommit fram till ett avtal, är det i sista hand rådet tillsammans med Europaparlamentet som kommer att granska och godkänna eller förkasta det slutliga avtalet.

  Allt sedan förhandlingarna inleddes har kommissionen ansett att det är viktigt att en öppen offentlig diskussion förs om handelsavtalet. Men diskussion ska bygga på fakta. Svaren på de vanligaste frågorna om avtalet finns på svenska på webbplatsen för kommissionen generaldirektorat för handel.

  Under de senaste veckorna har det förekommit oro särskilt om förhandlingarnas öppenhet, avtalets ekonomiska konsekvenser, om investeringsskydd ingår i avtalet och enhetlig reglering.

  Kommissionen strävar till öppenhet och ansvarsfullhet i sin handelspolitik. För att handelsförhandlingarna ska lyckas behövs emellertid en viss sekretess.

  Kommissionen välkomnar en öppen offentlig diskussion om handels- och investeringsavtalet. Företrädare för medborgarsamhället spelar här en viktig roll, man vill att både olika medborgarorganisationer och företag deltar. Kommissionen för en dialog med företrädare för medborgarsamhället och andra intressegrupper bl.a. vid evenemang om hur förhandlingarna fortskrider. Följande diskussion som är öppen för företrädare för medborgarsamhället ordnas i januari i Bryssel.

  Innan förhandlingarna inleddes lät EU forskningsinstitutet CEPR göra en konsekvensanalys . Enligt den skulle den ekonomiska nyttan av ett avtal vara ungefär 119 miljarder euro per år för EU.

  Investeringar behövs för ekonomisk tillväxt och skapande av nya arbetstillfällen. Därför är det nödvändigt att ha investeringsskydd som reglerar tvistlösningsmekanismer för tvister mellan investerare och stater. Kommissionen anser att det nuvarande systemet måste förbättras. Investerare måste få bättre skydd mot illegal verksamhet. Samtidigt är det klart att stater måste bibehålla sin regleringsrätt. Dessa förbättring är redan införda i frihandelsavtalet med Kanada .

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 20/12/2013  |Till början