Sökväg


Om oss
Om representationen

Det är fråga om oss, det är fråga om Europa!
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

13/12/2013

Alliansen för Europaåret för medborgarna EYCA har överräckt en sammanfattning av politiska rekommendationer (på engelska, översättningar till andra EU-språk följer snart) åt kommissionens vice ordförande Viviane Reding med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. Då Reding mottog rekommendationerna konstaterade hon: "Jag vill gratulera alla som engagerat sig i detta arbete. Det är en genuint europeisk prestation att mer än 4 000 organisationer i mer än 50 länder har arbetat tillsammans. Jag tackar för att ni deltagit i diskussionen om Europas framtid. Den är och kommer även framöver att vara ytterst viktig."

  Foto: Europeiska kommissionen

  Rekommendationerna fastställer att det europeiska medborgarskapet är i kris. Rekommendationerna syftar mot ett allt mer demokratiskt Europa, och organisationerna önskar att politiker på alla nivåer vidtar konstruktiva åtgärder inom ramen för sina egna befogenheter. Rekommendationerna återspeglar det svåra läget, men framför allt lyfter de fram det europeiska medborgarsamhällets visioner om Europa och dess framtid.

  Rekommendationerna bildar en rapport, och allra först definieras aktivt medborgarskap som ett samhälleligt projekt. Därefter följer den öppna och deltagande europeiska demokratin samt tryggandet av den europeiska demokratin med hjälp av tre pelare: utbildade och medvetna medborgare, öppna och överseende institutioner samt ett starkt och erkänt, välorganiserat medborgarsamhälle.

  Den senaste medborgardialogen ordnades av kommissionen i Vilna 13.12. Följande nätdiskussion hålls 16.1. Skicka gärna dina frågor på Twitter med hashtaggen #Eudeb8 eller per e-post till vår adress comm-rep-hel-citizensdialogue@ec.europa.eu.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 19/12/2013  |Till början