Sökväg


Om oss
Om representationen

Kvinnor arbetar gratis 59 dagar om året enligt EU-rapport
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

10/12/2013

16,2 % – så stor är löneklyftan mellan könen, dvs. den genomsnittliga skillnaden mellan kvinnors och mäns bruttotimlön i EU, enligt de senaste siffrorna som EU-kommissionen offentliggjort. Siffran har inte förändrats alls på ett år.

  Foto: Rodeo

  Enligt rapporten är löneklyftan mellan könen fortfarande högst påtaglig i alla EU-länder, och varierar från 27,3 % i Estland till 2,3 % i Slovakien. I Finland har löneskillnaden i många år varit drygt 20 %, men enligt preliminära uppgifter för 2011 skulle siffran ha varit 18,2 %, vilket innebär att den äntligen visar tecken på att börja sjunka.

  Totalt sett har löneskillnaderna i EU sjunkit med endast 1,1 % mellan 2008 och 2011. Enligt rapporten är de största hindren för lika löner att reglerna för lika lön inte tillämpas i praktiken och att få kvinnor som felbehandlats går vidare med saken till domstol.

  Rapporten bekräftar att en effektiv tillämpning av principen om lika lön för lika arbete försvåras av brist på insyn i lönesystemen, brist på klara riktmärken för lika lön, och brist på tydlig information för arbetstagare som felbehandlats. Ökad insyn i lönesättningen skulle kunna hjälpa enskilda personer som felbehandlats, eftersom det skulle ge dem möjlighet att jämföra sin lön med arbetstagare av annat kön.

  Endast Frankrike och Nederländerna har tillämpat de bestämmelser som infördes i samband med jämställdhetsdirektivet från 2006 på ett tillräckligt omfattande och tydligt sätt. Kommissionen arbetar nu med att följa upp situationen för övriga 26 medlemsländer och vill säkerställa att de rättigheter som fastslagits i EU-lagstiftningen genomförs och efterlevs till fullo, och kommer om nödvändigt att inleda fler överträdelseförfaranden.

  Jämställdhet mellan könen är en av de grundläggande principerna för Europeiska unionen. Principen om lika lön för lika arbete har funnits med i EU-fördragen sedan 1957.

  Läs mer om ämnet på kommissionens webbplats: Europeiska kommissionen – lönegapet mellan könen

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 17/12/2013  |Till början