Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Sukupuolten palkkaeron vuoksi naiset työskentelevät Euroopassa ilmaiseksi 59 päivää vuodessa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

10/12/2013

Euroopan komission tuoreimpien tilastotietojen mukaan sukupuolten välinen palkkaero eli miesten ja naisten tuntipalkkojen ero on Euroopan unionissa keskimäärin 16,2 prosenttia. Ero ei ole kaventunut yhtään vuoden aikana.

  Kuva: Rodeo

  Komission raportin mukaan naiset ansaitsevat miehiä vähemmän kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Palkkaero vaihtelee Viron 27,3 prosentista Slovenian 2,3 prosenttiin. Suomessa palkkaero on monen vuoden ajan ollut hiukan yli 20 prosenttia, mutta vuoden 2011 alustavien tietojen mukaan se olisi ollut 18,2 prosenttia, eli se olisi vihdoin kääntynyt laskuun.

  Kokonaisuudessaan palkkaero EU:ssa on kaventunut vuosina 2008–2011 ainoastaan 1,1 prosenttia. Tuoreesta raportista käy ilmi, että suurin ongelma palkkaeron kaventamisessa EU:ssa on samapalkkaisuudesta laadittujen sääntöjen puutteellinen soveltaminen käytännössä ja naisten tuomioistuimissa nostamien palkkaepätasa-arvoa koskevien kanteiden vähäinen määrä.

  Komission raportista käy ilmi, että samapalkkaisuusperiaatteen käytännön soveltamista haittaavat palkkajärjestelmien heikko läpinäkyvyys, samapalkkaisuutta koskevien selkeiden viitearvojen puuttuminen ja epätasa-arvosta kärsivien työntekijöiden saamat puutteelliset tiedot. Palkkojen parempi läpinäkyvyys voisi parantaa palkkasyrjinnästä kärsivien yksittäisten henkilöiden tilannetta, koska he voisivat helpommin verrata palkkojaan toista sukupuolta olevien työntekijöiden palkkoihin.

  Käytännössä vain Ranska ja Alankomaat ovat siirtäneet vuoden 2006 tasa-arvodirektiivin säännökset riittävän hyvin omaan lainsäädäntöönsä. Komissio seuraa muiden 26 jäsenvaltion tilannetta ja varmistaa (tarvittaessa rikkomismenettelyillä), että EU-lainsäädännössä vahvistetut oikeudet pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön ja että niitä sovelletaan käytännössä.

  Sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista. Samapalkkaisuuden periaate on kirjattu perussopimuksiin vuodesta 1957.

  Lue lisää aiheesta komission verkkosivulta: Euroopan komissio – sukupuolten palkkaero

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 17/12/2013  |Sivun alkuun