Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen lade fram höstens finanspolitiska paket
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

18/11/2013

Europeiska kommissionen har lagt fram EU:s finanspolitiska höstpaket. Den årliga tillväxtöversikten inledde den europeiska planeringsterminen som bl.a. omfattar de landsspecifika rekommendationerna som ges i maj.

  Foto: Rodeo

  I höstpaketet analyseras makroekonomin i euroområdet och medlemsstaternas budgetplanering. Enligt det s.k. two pack –lagstiftningspaketet som trädde i kraft nu på hösten presenterade kommissionen för första gången ett uttalande som gällde också Finlands budgetplanering.

  EU-länderna uppmanas att vidta åtgärder för att balansera sina ekonomier.

  Enligt kommissionens prognos överstiger Finlands skuld 2014 gränsvärdet i FEU-fördraget, dvs. 60 % av BNP, och skulden väntas fortsätta öka ytterligare. Men p.g.a. låg tillväxt och andra faktorer konstaterade kommissionen att den förväntade skuldgraden inte förutsätter att man inleder förfarandet vid alltför stora underskott. En nominell procentsats är inte det viktigaste, men den tilltagande skuldbördan är oroande.

  Finland har gjort vissa framsteg vad gäller den strukturella delen av rådets rekommendationer för den offentliga ekonomin inom den europeiska planeringsterminen.

  Kommissionens budskap åt Finland var att man måste få bukt på den ökade skuldsättningen för att korrigera hållbarhetsgapet. Den uppmanar myndigheterna att vidta de åtgärder som behövs för att budgeten 2014 skulle uppfylla kraven i stabilitets- och tillväxtpakten, och att särskilt ta hänsyn till de risker som kommissionen lyft fram i sin bedömning av den preliminära budgetplaneringen.

  Mer information:

  Den årliga tillväxtöversikten

  Pressmeddelande om det finanspolitiska paketet

  MEMO/13/457

  MEMO/13/463

  Budgetplaner

  Förfarande vid alltför stora underskott

  Stabilitets- och tillväxtpakten

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 28/11/2013  |Till början