Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio ohjeistaa valtioita sähkömarkkinoihin puuttumisesta
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

05/11/2013

EU:n energian sisämarkkinoilla on kaksi merkittävää tehtävää. Niiden avulla varmistetaan, että energiaa on saatavilla keskeytyksettä ja kohtuuhinnalla, ja torjutaan ilmastonmuutosta.

  Kuva: Rodeo

  Joissain hyvin erityisissä tilanteissa julkisvallan väliintulo voi olla tarpeen yleistä järjestystä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta toimenpiteiden on oltava tasapainossa ja niistä päätettäessä on otettava huomioon kustannukset ja häiriöt, joita markkinoille voi aiheutua. Komissio on antanut tiedonannon, jossa se antaa EU-maille ohjeita siitä miten valtio voi parhaiten vaikuttaa ja miten jo aloitettuja toimia voidaan uudistaa. Tämä koskee erityisesti uusiutuvan energian tukijärjestelmiä. Ohjeita annetaan myös siitä miten voidaan tehokkaasti suunnitella uusia toimenpiteitä. Lue lisätietoja (englanniksi) täältä.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
  Euroopan kansalaisten teemavuosi
  Kreikan EU-puheenjohtajuus
  Resurssitehokkuus
  Kroatia
  EU arjessa
  Rahoitus- ja talouskriisi
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  Climate Action
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
  Viimeisin päivitys: 20/11/2013  |Sivun alkuun