Sökväg


Om oss
Om representationen

EU-kommissionen tar ytterligare ett steg för att främja datormolntjänster
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

04/11/2013

Konsumenter och små företag är ofta ovilliga att köpa molntjänster för att avtalen är oklara. Därför har kommissionen inrättat en expertgrupp som ska arbeta med säkra och rättvisa villkor för avtal om molnbaserade tjänster.

  Foto: Rodeo

  Syftet är att identifiera bästa metoder för att tillgodose önskemålen hos konsumenter och små företag.

  Den nya expertgruppen är en del av kommissionens kampanj för att öka förtroendet för datamolntjänster och för att frigöra deras potential för att främja den ekonomiska produktiviteten i Europa. Det är en av de centrala åtgärderna i kommissionens strategi för datormoln som godkändes förra året.

  Expertgruppen för datormoln omfattar företrädare för leverantörer av molntjänster, konsumenter och små och medelstora företag, akademiker och jurister. Det första mötet är planerat att äga rum den 19–20 november 2013 och gruppen förväntas rapportera under våren 2014. Den kommer att bidra till ett policydokument som ska utgöra startskottet för ett offentligt samråd om tänkbara sätt att gå vidare vad gäller avtal om molnbaserade datortjänster för konsumenter och små och medelstora företag.

  Med ”datormoln” avses lagringen av data (t.ex. textfiler, bilder och video) och mjukvara på avlägset belägna datorer som användarna har tillgång till över internet via valfri apparat. Detta är snabbare, billigare, mer flexibelt och potentiellt säkrare än it-lösningar på plats. Många populära tjänster som Facebook, Spotify och webbaserade e-postsystem använder datormolnteknik, men de reella ekonomiska fördelarna kommer från företagens och den offentliga sektorns allmänna användning av molnlösningar.

  Läs hela pressmeddelandet.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 18/11/2013  |Till början