Sökväg


Om oss
Om representationen

EU-utvidgningen: prioriteringar för 2014
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

18/10/2013

EU-kommissionen rekommenderar att Albanien beviljas status som kandidatland och, för femte gången i rad, att anslutningsförhandlingar inleds med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Kommissionen utvärderar också de framsteg mot EU-anslutning som har gjorts på andra ställen i västra Balkan och i Turkiet under det gångna året. Med hänsyn till den isländska regeringens beslut att låta anslutningsförhandlingarna vila redogörs i en förenklad rapport om Island för den nuvarande statusen för Islands förbindelser med EU.

  Den nya antagna utvidgningsstrategin bekräftar att grunderna i Köpenhamnskriterierna för medlemskap, som EU kom överens om för 20 år sedan, fortsätter att vara relevanta. Bland dessa ingår rättsstatsprincipen, som är fast förankrad i centrum av utvidgningsprocessen. De berörda länderna måste ta itu med frågor som reformering av rättsväsendet och kampen mot organiserad brottslighet och korruption tidigt i anslutningsförhandlingarna, för att visa goda och hållbara resultat.

  Genom den globala ekonomiska krisen har behovet för alla länder att stärka sin ekonomiska styrning och förbättra konkurrenskraften fått ökad aktualitet. Kommissionen har fastställt ett antal förslag för att stödja detta mål, inklusive införandet av nationella strategier för ekonomisk reform och åtgärdsplaner för förvaltning av de offentliga finanserna.

  Händelser den senaste tiden i ett antal utvidgningsländer har betonat vikten av att stärka de demokratiska institutionerna och göra de demokratiska processerna mer inkluderande. Alla länderna i västra Balkan och Turkiet måste genomföra ytterligare reformer för att se till att principerna för yttrandefrihet och rättigheter för personer som tillhör minoriteter, inklusive romer, respekteras i praktiken. Det behövs flera robusta åtgärder för att skydda andra sårbara grupper från diskriminering, särskilt på grund av sexuell läggning. Kommissionen kommer att öka prioriteringen av dessa frågor i anslutningsprocessen, inklusive genom mer riktat föranslutningsstöd och ökat bistånd för att stödja inkluderandet av romer genom ett organ för frågor som rör romer.

  För utförliga resultat och rekommendationer om varje land se

  Montenegro: MEMO/13/893

  Serbien: MEMO/13/894

  f.d. jugoslaviska republiken Makedonien: MEMO/13/890

  Albanien: MEMO/13/888

  Bosnien och Hercegovina: MEMO/13/889

  Kosovo*: MEMO/13/892

  Turkiet: MEMO/13/895

  Island: MEMO/13/891

  * Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

  Dokumenten finns på http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 25/10/2013  |Till början