Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU:n laajentuminen: vuoden 2014 painopisteet
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

18/10/2013

Euroopan komissio suosittelee EU:n ehdokasmaan aseman myöntämistä Albanialle ja viidettä perättäistä kertaa liittymisneuvottelujen avaamista entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa. Komissio arvioi myös muiden Länsi-Balkanin maiden ja Turkin jäsenyysvalmisteluissa kuluneena vuonna tapahtunutta edistystä. Koska Islannin hallitus on päättänyt jäädyttää liittymisneuvottelut, Islannista on laadittu yksinkertaistettu kertomus. Siinä luodaan katsaus siihen, miten pitkälle maan lainsäädäntö on jo sovitettu EU:n lainsäädäntöön.

  Tuore laajentumisstrategia vahvistaa sen, että EU:n Kööpenhaminassa 20 vuotta sitten sopimien jäsenyysehtojen perusasiat eivät ole menettäneet merkitystään. Niihin kuuluu oikeusvaltioperiaate, joka on edelleen tiukasti laajentumisprosessin ytimessä. Maiden on tartuttava esimerkiksi oikeuslaitoksen uudistamiseen sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjuntaan liittymisneuvottelujen alkuvaiheessa, jotta niillä on osoittaa niistä riittävästi pysyviä tuloksia.

  Maailmanlaajuinen talouskriisi on tehnyt ilmeiseksi sen, että kaikkien maiden on vahvistettava talouden ohjausjärjestelmäänsä ja parannettava kilpailukykyään. Komissio on tehnyt joukon ehdotuksia näiden tavoitteiden tukemiseksi. Esimerkkeinä mainittakoon talouden kansallisten uudistussuunnitelmien ja julkisen varainhoidon toimintasuunnitelmien käyttöönotto.

  Eräiden laajentumismaiden viimeaikaiset tapahtumat ovat korostaneet tarvetta vahvistaa demokraattisia instituutioita ja tehdä demokratian prosesseista osallistavampia. Kaikkien Länsi-Balkanin maiden ja Turkin täytyy toteuttaa lisäuudistuksia taatakseen, että sananvapauden periaatteita ja vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden, myös romanien, oikeuksia kunnioitetaan käytännössä. Muiden haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien suojelemiseksi varsinkin seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvalta syrjinnältä tarvitaan tiukempia toimia. Komissio kasvattaa näiden kysymysten painoarvoa liittymisprosessissa muun muassa kohdentamalla liittymistä valmistelevan rahoituksen paremmin ja lisäämällä tukea romanien osallistamiselle siihen tarkoitetun välineen avulla.

  Havainnot ja suositukset esitetään yksityiskohtaisemmin maakohtaisissa taustatiedotteissa:

  Montenegro: MEMO/13/893

  Serbia: MEMO/13/894

  Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia: MEMO/13/890

  Albania: MEMO/13/888

  Bosnia ja Hertsegovina: MEMO/13/889

  Kosovo*: MEMO/13/892

  Turkki: MEMO/13/895

  Islanti: MEMO/13/891

  *Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

  Asiakirjoihin voi tutustua osoitteessa

  http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 25/10/2013  |Sivun alkuun