Sökväg


Om oss
Om representationen

Nya åtgärder för att återupprätta förtroendet för riktmärken efter Euribor- och Liborskandalerna
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

18/09/2013

Kommissionen har i dag lagt fram ett lagförslag för att skapa nytt förtroende för riktmärken. Ett riktmärke är ett index (statistiskt mått) beräknat utifrån en representativ uppsättning av underliggande data, som används som referenspris för ett finansiellt instrument eller ett finansiellt kontrakt eller för att mäta resultatet hos en investeringsfond. De nya reglerna kommer att ge robustare och mer tillförlitliga riktmärken, och det kommer att bli lättare att förebygga och upptäcka manipulering. Myndigheternas ansvar kommer också att bli tydligare, inbegripet när det gäller tillsyn. Reglerna kompletterar kommissionens förslag om att klassa manipulering av riktmärken som marknadsmissbruk som ska ge stränga administrativa böter. Förslagen antogs av Europaparlamentet och rådet i juni 2013.

  Bryssel den 18 september 2013 - IP/13/841

  Manipuleringen av Libor-räntan (London Interbank Offered Rate) och Euribor-räntan (Euro Interbank Offered Rate) har lett till böter på flera miljoner euro för flera banker i Europa och USA, och utredningar pågår gällande anklagelser om manipulering av riktmärken för varor (t.ex. olja, gas och biodrivmedel) och valutakurser. Priserna på finansiella instrument värda biljoner euro avgörs med hjälp av riktmärken, och miljontals bostadslån är också kopplade till dem. Därför kan manipuleringen av riktmärken orsaka betydande förluster för konsumenter och investerare, snedvrida den reala ekonomin och undergräva förtroendet på marknaden.

  - Riktmärken är centrala i finanssystemet, säger kommissionär Michel Barnier med ansvar för den inre marknaden. De är avgörande för våra marknader såväl som för hypotekslån och besparingar för miljontals av våra invånare. Ändå har de hittills i stort sett lämnats oreglerade och utan tillsyn. Marknadens förtroende har undergrävts av skandaler och anklagelser om manipulering av riktmärken. Detta får inte fortsätta. Vi måste återuppbygga förtroendet. Dagens förslag garanterar för första gången att de aktörer som fastställer riktmärken måste vara godkända och att de övervakas. De kommer att öka öppenheten och hantera intressekonflikter. Följaktligen kommer integriteten men också kontinuiteten och kvaliteten för viktiga riktmärken att garanteras.

  Se även MEMO/13/799

  Länk till förslaget: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/benchmarks/index_en.htm

  Kontaktpersoner:

  Chantal Hughes  (+32 2) 296 44 50

  Carmel Dunne  (+32 2) 299 88 94

  Audrey Augier  (+32 2) 297 16 07

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 18/09/2013  |Till början