Sökväg


Om oss
Om representationen

EU-kommissionen tar krafttag mot ”lagliga droger”
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

17/09/2013

EU-kommissionen föreslår idag att stärka EU:s förmåga att hantera ”lagliga droger” (legal highs). Det handlar om nya psykoaktiva ämnen som används som alternativ till olaglig narkotika såsom kokain och ecstasy. De föreslagna reglerna innebär att skadliga psykoaktiva ämnen snabbt kan dras tillbaka från marknaden, utan att detta äventyrar deras legitima industriella och kommersiella användning. Förslagen kommer efter varningar från EU:s narkotikaorgan (ECNN) och Europol om problemets omfattning och en rapport från 2011 enligt vilken EU:s nuvarande mekanism för hantering av nya psykoaktiva ämnen behöver förbättras.

  Bryssel den 17 september 2013. IP/13/837

  Nya psykoaktiva ämnen är ett växande problem. Antalet nya psykoaktiva ämnen som upptäcks i EU har tredubblats mellan 2009 och 2012. Hittills under 2013 har mer än ett nytt ämne rapporterats varje vecka. Det är ett problem som kräver insatser från EU. Det är allt lättare att få tillgång till ämnena via internet och de sprider sig snabbt mellan EU-länderna: 80 % av de nya psykoaktiva ämnena upptäcks i mer än ett EU-land.

  Den yngre generationen är mest utsatt: Enligt en Eurobarometer från 2011 om ungas attityd till narkotika har i genomsnitt 5 % av EU:s ungdomar använt sådana ämnen minst en gång.

  Att använda nya psykoaktiva ämnen kan vara livsfarligt. Ämnet 5-IT uppges t.ex. ha orsakat 24 dödsfall i fyra EU-länder på bara fem månader, på sommaren 2012. 4-MA, ett ämne som liknar amfetamin, kopplades till 21 dödsfall i fyra EU-länder bara under 2010–2012.

  EU måste agera kraftfullt och beslutsamt. Det nuvarande systemet för att upptäcka och förbjuda dessa nya droger, som inrättades 2005, är inte längre ändamålsenligt.

  För att träda i kraft måste kommissionens förslag nu antas av Europaparlamentet och av EU-länderna i EU-rådet.

  Läs mer

  Europeiska kommissionen – Politik för narkotikakontroll

  Eurobarometer från 2011 om ungas attityd till narkotika

  Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ”Europeiska narkotikarapporten” 2013

  Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär för rättsliga frågor

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 17/09/2013  |Till början