Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionsordförande Barrosos tal om tillståndet i unionen
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

11/09/2013

Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso höll sitt årliga tal om tillståndet i unionen till Europaparlamentet den11 september.

Talet är ett upprop till alla som bryr sig om Europa att med kraft föra Europas talan oavsett politisk, ideologisk eller geografisk bakgrund.

  Kommissionsordförande Barrosos tal om tillståndet i unionen

  Nedan en sammanfattning av talets centrala punkter:

  Den här veckan är det fem år sedan den ekonomiska krisen började. Under den tiden har EU svarat med kraftfulla insatser, och vi har enat Europa mer än vad vi någonsin trodde var möjligt. På grundval av de siffror och den utveckling vi kan se har vi all orsak att vara tillitsfulla. En återhämtning är i sikte för Europa. Vi måste fortsätta våra ansträngningar, det är vi skyldiga våra 26 miljoner arbetslösa. Kommissionens ordförande betonar att den största risken med en svag återhämtning är politisk. I detta skede av krisen är det regeringarnas uppgift att skapa den säkerhet och förutsebarhet som marknaden fortfarande saknar.

  Det är bara naturligt att våra ansträngningar att bekämpa den ekonomiska krisen under de senaste åren har överskuggat allt annat. Men vår Europatanke måste gå långt utöver ekonomiska frågor. Vi är så mycket mer än bara en marknad. I detta tidevarv av globalisering står vi européer inför valet av integration och likgiltighet, mellan att dela makten eller förlora den. Och vår enda möjlighet att klara av de utmaningar vi står inför är att vara genuint enade.

  Vi är alla medvetna om att EU, som vilken som helst mänsklig strävan, inte är perfekt. Den centrala frågan är: vill vi arbeta för ett bättre Europa eller ge upp? Jag uppmanar alla att engagera sig. De som inte gillar Europa bör arbeta för att göra det bättre. Men de ska inte vända Europa ryggen. Jag inser att alla frågor inte behöver lösas på EU-nivå. EU bör vara stort i stora frågor och mindre i mindre frågor – detta är någonting vi kanske har missat tidigare. Jag är övertygad om att det finns stora, viktiga områden där Europa behöver mer integration, mer enhet. Och den politiska unionen ska vara vår politiska horisont.

  Om 8 månader bestämmer väljarna i valet till Europaparlamentet. Det är nu vår uppgift att tala för Europa. Det kräver fortlöpande och beslutsamt arbete under dessa 8 månader.

  Läs talet på svenska här.

  Har du frågor till Barroso?

  Du kan ställa dina frågor till ordförande Barroso om tillståndet i unionen redan nu. Han svarar på frågor den 12 september. Värd för evenemanget är Euronews som använder sig av tekniken för videomöten i Google+ Hangout On Air.Evenemanget börjar kl. 21.30 finsk tid.

  Ingen fråga är för liten eller för stor. Ställ din fråga i form av en video eller som ett textmeddelande med hashtag #askbarroso i Google+, Twitter eller på Facebook.

  Se också bifogade video, där ordförande Barroso ber alla ställa frågor.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 20/09/2013  |Till början