Sökväg


Om oss
Om representationen

EU hoppas att förtroendet för den globala ekonomin återställs på G20-mötet
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

04/09/2013

Förbättra förtroendet i den globala ekonomin, göra betydande framsteg på vägen mot hållbar och inkluderande global tillväxt, bekämpa protektionism och intensifiera den världsomspännande kampen mot skattesmitning och skatteundandragande: Dessa bör vara bland de viktigaste resultaten från detta G20-toppmöte. Detta är uppmaningen som Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Europarådets ordförande Herman Van Rompuy kommer att rikta till de andra G20-ledarna i Sankt Petersburg den 5-6 september som EU:s representanter på mötet.

  Bryssel den 4 september 2013. IP/13/809

  Innan Barroso åkte till Sankt Petersburg framhöll han följande: - Den globala ekonomiska situationen visar tydligt på en sak: Alla G20-ledare måste intensifiera sina ansträngningar för återhämtning, tillväxt och sysselsättning, en öppen handel, och mer rättvis beskattning. Det finns ingen plats för självbelåtenhet och mycket återstår att göra för alla G20-medlemmar för att återupprätta det globala ekonomiska förtroendet. Jag kommer att klargöra att EU har levt upp till de åtaganden som gjordes i Los Cabos och att vi kommer att fortsätta utveckla vår kombination av omfattande politiska åtgärder som nu börjar ge resultat.

  G20-ledarna kommer att diskutera den globala ekonomin och behovet av attinvestera i tillväxt och skapande av arbetstillfällen. EU har gett sitt oreserverade stöd till att placera global tillväxt och sysselsättning högst upp på G20:s agenda.  Ledarna bör anta en amibitiös "Sankt Petersburg-handlingsplan" med ett fokuserat åtgärdspaket som kan stärka en stark, balanserad och hållbar tillväxt. Samtliga G20-medlemmar uppmanas att bidra till det. EU:s bidrag grundar sig på dess egna heltäckande strategi för en ekonomisk politik för differentierad och tillväxtfrämjande finanspolitisk konsolidering och beslutsamma åtgärder för att stimulera tillväxt och investeringar. Det omfattar initiativ som till exempel tillväxt- och sysselsättningspakten och ungdomssysselsättningsinitiativet, det snabba färdigställandet av bankunionen, intensifierade insatser från Europeiska investeringsbanken, och mycket mer. Ökad verksamhet och optimism i företagen visar tillsammans med de senaste BNP-uppgifterna att Europa sakta men säkert ser en gradvis och svag återhämtning under andra hälften av 2013 som också kommer att få allt starkare fotfäste under 2014, även i de mest utsatta länderna.

  Vad gäller reformerna av finanssystemet kommer EU att betona att denna förblir en hörnsten i G20 och att Europa visar resultat på alla fronter. EU kommer att uppmana sina G20-partners att åta sig att det snabbt och effektivt genomförandet av överenskomna åtgärder för att radera de sista vita fläckarna när det gäller finansiell reglering. Vad gäller skuggbanker och penningmarknadsfonder lade Europeiska kommissionen fram en ambitiös strategi innan toppmötet (läs pressmeddelandet från den 4 september: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_en.htm).

  Det globala paradigmskiftet i kampen mot skattesmitning och skattefusk kommer att drivas ännu längre av G20-gruppens ledare. Med sin betydande sakkunskap och erfarenhet — till exempel i skapandet av ett EU-omfattande system för automatiskt utbyte av information, eller kampen mot aggressiv skatteplanering — ska EU verka för att ett automatiskt informationsutbyte skall bli global standard. Unionen kommer framför allt att stödja alla ansträngningar som kan bidra till att detta snabbt ska kunna genomföras. EU kommer också att ge oreserverat stöd till OECD:s världsomspännande handlingsplan för att bekämpa skatteflykt i företag, något som detta toppmöte förväntas ställa sig bakom.

  Toppmötet kommer även att behandla handelsfrågor. Det är viktigt för EU att G20 sänder ett tydligt ställningstagande mot protektionism genom att efterlysa effektivare genomförande av 2010 års åtagande om frysning från Toronto och en förlängning av det till efter 2014. Bara några dagar innan mötet pekade Europeiska kommissionen på den fortsatta, om än något långsammare, ökningen av protektionistiska åtgärder bland G20-medlemmarna och på frånvaron av ansträngningar för att slopa handelsbegränsande åtgärder (Läs mer om kommissionens rapport om handelsbegränsande åtgärder från den 2 september). Öppen, rättvis och fri handel är nödvändig för att hjälpa den bräckliga ekonomiska återhämtningen att vinna fart och bli hållbar. G20-gruppen borde också ge en tydlig politisk signal till förhandlarna som förbereder Världshandelsorganisationens (WTO) ministermöte i Bali i december, så att en framgångsrik slutlig överenskommelse kan nås med handelslättnader i centrum. När det gäller regionala handelsavtal är EU för att förbättra insynen inom ramen för WTO och kommer att insistera på att EU:s handelsavtal med partnerländer ska hjälpa snarare än hindra den multilaterala handelsagendan.

  Slutligen kommer G20-ledarna att diskutera frågor som rör sysselsättning, utveckling, antikorruption, energi och klimat.

  I en gemensam skrivelse till EU:s 28 stats- och regeringschefer från den 23 juli redogjorde Barroso och Van Rompuy för sina synpunkter i de centrala frågorna inför G20-toppmötet. Skrivelsen återfinns här: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm

  För ytterligare upplysningar:

  Läs vår broschyr ”Did you know? Facts and figures about the European Union and the G20”: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/stpetersburg/

  Läs ordförande Barrosos och Van Rompuys gemensamma G20-skrivelse från den 23 juli 2013: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-717_en.htm

  Besök ordförande Barrosos webbplats för G20: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_en.htm

  Besök Europeiska kommissionens webbplats om kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande, som också har ett helt nytt videoklipp: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

  Besök ordförande Van Rompuys webbplats för G20: http://www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?lang=sv

  Ryska regeringens officiella webbplats för G20: http://www.g20.org/

  Följ ordförandena på Twitter: @BarrosoEU, @euHvR

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 04/09/2013  |Till början