Sökväg


Om oss
Om representationen

Nu kan skolorna registrera sig till 2013 års tävling för unga översättare
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

02/09/2013

Nu kan gymnasieskolor anmäla elever till EU:s årliga översättningstävling Juvenes Translatores på http://ec.europa.eu/translatores/index_sv.htm. Registreringen är öppen till och med den 20 oktober, och blanketten finns online på alla officiella EU-språk, dvs nu också på kroatiska. Tävlingen, som hålls för sjunde gången, kommer att äga rum samtidigt på alla utvalda skolor den 28 november. Den är öppen för elever födda 1996, och mer än 760 skolor kan delta.

  Eleverna översätter en text på en sida och kan välja fritt mellan de 24 officiella EU-språken, vilket ger inte mindre än 552 möjliga språkkombinationer. Temat i årets texter kommer att ha anknytning till det pågående Europaåret för medborgarna.

  I Finland kan 13 skolor delta. Om fler än 13 skolor anmäler sig kommer man att göra ett slumpvis urval. Skolorna kan anmäla 2–5 elever. Översättare från EU-kommissionen kommer att bedöma texterna och utse en vinnare per land. I april 2014 kommer alla vinnare att bjudas in till Bryssel för att ta emot sitt pris.

  Ytterligare information:

  Tävlingens webbplats: http://ec.europa.eu/translatores/

  Facebook: JuvenesTranslatores

  Twitter: @translatores

  Generaldirektoratet för översättning: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 02/09/2013  |Till början