Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU:lta odotetaan tukea yritysten perustamiseen Kainuussa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

02/09/2013

Kainuussa odotetaan Euroopan unionilta eväitä työllisyystilanteen kohentamiseen. Erityisesti uusien yritysten perustamiseen toivotaan tukea.

Myös tietoverkkojen turvallisuus ja laajakaistayhteydet nousivat EU:ta koskevassa kansalaiskyselyssä esille. Euroopan komission Suomen-edustuston Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä selvitettiin kainuulaisten suhtautumista EU:hun ja Suomen EU-jäsenyyden alueellisiin vaikutuksiin.

  EU:lta odotetaan tukea yritysten perustamiseen Kainuussa

  Joka viides kaipaa lisää mediahuomiota EU-asioille Kainuussa

  Suhtautuminen Suomen EU-jäsenyyteen sekä EU:n toiminnan kiinnostavuus olivat Kainuussa samaa tasoa kuin muualla maassa. Viidennes maakunnan asukkaista kaipaisi lisää mediahuomiota EU-asioille. Vastaajista 39 prosenttia pitää kyselyn mukaan Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja 23 prosenttia huonona asiana. Loput suhtautuivat asiaan neutraalisti tai eivät kertoneet kantaansa.

  Alle kolmannes (28 %) kyselyyn vastanneista katsoi EU-jäsenyyden vaikuttaneen jokapäiväiseen elämäänsä erittäin tai melko myönteisesti. Erittäin tai melko kielteiseksi vaikutuksen näki kuudennes kyselyyn vastanneista. Lähes puolet (47 %) näki, että jäsenyydellä ei ole enempää myönteistä kuin kielteistäkään vaikutusta. Loput eivät ottaneet kantaa ollenkaan.

  Kyselyyn vastanneista 43 prosenttia oli melko tai erittäin kiinnostuneita ja yli puolet (55 %) vain vähän tai ei lainkaan kiinnostuneita EU:n toiminnasta. Reilusti yli puolet (63 %) oli sitä mieltä, että EU-asioita käsitellään mediassa sopivasti. Liian vähän EU-asioita käsitellään tiedotusvälineissä joka viidennen mielestä, kun vain 12 prosenttia koki median käsittelevän EU-asioita liikaa.

  – Kainuun maakunnan suhtautuminen EU:hun on maan keskitasoa, kun verrataan tuloksia muihin, samoilla kysymyksillä parin viime vuoden aikana tutkittuihin maakuntiin. Alueelta löytyy kuitenkin selvästi kiinnostusta EU-asioita kohtaan ja tähän tuleekin kiinnittää erityistä huomiota EU-asioiden uutisoinnissa, kommentoi Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki kyselyn tuloksia.

  Kainuulaiset uskovat alueen pelialan hyötyvän EU:n digitaalisista sisämarkkinoista

  Lähes joka viides (19 %) kainuulaista uskoo alueella toimivien pelialan yritysten hyötyvän EU:n digitaalisista sisämarkkinoista. Vastaajista 34 prosenttia uskoi maakunnassa toimivan pelialan hyötyvän jonkin verran EU:n tuomasta yhtenäisestä markkina-alueesta. Vain 8 prosenttia arvioi, ettei maakunta hyödy lainkaan EU:n digitaalisista sisämarkkinoista ja loput (39 %) eivät osanneet ottaa kantaa asiaan.

  Reilusti yli puolet (66 %) kainuulaisista piti tietoverkkojen turvallisuutta ja laajakaistayhteyksien saamista haja-asutusalueille (60 %) tärkeimpinä asioina, joihin EU:n tulisi maakunnan alueella vaikuttaa.

  Lähes kolme neljästä (71 %) kyselyyn vastanneista piti työllisyyttä ja puolet
  (51 %) talouskysymyksiä asioina, joiden suhteen EU koetaan erityisen tärkeänä. Rikollisuuden torjunta sekä ilmasto- ja energiakysymykset olivat myös asioita, joissa EU koettiin tärkeänä vaikuttajana.

  Selvä enemmistö, yli puolet (58 %) maakunnan asukkaista piti yritysten perustamista tärkeimpänä asiana, mitä EU:n yrityspolitiikan tulisi tukea Kainuussa. Yrittäjien koulutusta piti tärkeimpänä asiana 16 prosenttia ja yritysten kansainvälistymistä 15 prosenttia.

  – Tutkimuksesta käy ilmi, että EU:lta odotetaan toimia työllisyyden ja talouden parantamiseksi Kainuun alueella. Yrittäminen, tietoverkkojen turvallisuus sekä EU:n digitaaliset sisämarkkinat kiinnostavat selvästi maakunnan asukkaita, toteaa edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki.

  Kainuun alueen asukkaiden tuntoja EU:sta mittaava kysely julkistettiin EU-arjessa -kiertueen Kajaanin tapahtuman yhteydessä maanantaina 2. syyskuuta.

  Ohjelma ja esiintyjät osoitteessa: www.euarjessa.fi

  Kainuun maakuntatutkimuksen raportti

  Kooste maakuntatutkimuksista

   

  Lisätietoja:

  Kyselyn tulokset: Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki, (09) 6226 5463.

  EU arjessa -tapahtumilla halutaan lisätä vuoropuhelua EU:n vaikutuksista kansalaisten arkeen. Lähtökohtana ovat maakunnille tärkeät EU-aiheet ja alueen asukkaiden ajatukset EU:sta.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 05/09/2013  |Sivun alkuun