Sökväg


Om oss
Om representationen

Konstgjorda insektsögon kan förhindra olyckor
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

14/08/2013

Forskare i Schweiz, Tyskland och Frankrike som har undersökt insektsögons funktion och utformning har nu byggt de första runda, fullt fungerande sammansatta ögonen. Projektet Curvace fick 2 miljoner euro i EU-medel för att utveckla de små insektsögonen som har stor industriell potential, bl.a. inom mobil robotteknik, smarta kläder och medicinska tillämpningar.

  Bryssel den 14 augusti 2013 – IP/13/779

  Områden som kräver rörelseavkänning med stor vidvinkel skulle kunna bli ett mycket viktigt användningsområde i framtiden. Ett konstgjort sammansatt öga kan till exempel fästas runt en bil för att effektivt upptäcka hinder (t.ex. vid parkering, för automatiska fordon eller för att upptäcka andra fordon eller fotgängare). Små obemannade luftfarkoster (Micro Air Vehicule - MAV), synbaserad och krockfri navigation vid landning eller för att undvika hinder under räddningsinsatser m.m. är andra viktiga användningsområden. Tack vare den tunna och flexibla strukturen kan de även sys in i tyg till smarta kläder, t.ex. till smarta hattar som kan varna synskadade för kollisioner. Dessutom skulle ögonen kunna fästas på väggar och möbler för rörelseavkänning i intelligenta hem, t.ex. för äldre med it-stöd i hemmet eller med en skadeförebyggande roll för barn.

  Ett sammansatt öga har samma kännetecken och egenskaper som ögonen hos bananflugor och leddjur. Ögat, som är litet och cylinderformat (12,8 mm diameter, 1,75 gram), består av 630 "vanliga ögon", s.k. ommatidia, som är ordnade i 42 kolumner med 15 sensorer i varje. Varje ommatidium består av en lins (172µm) tillsammans med en elektronisk pixel (30µm). Sensorerna har avancerade optiska egenskaper, såsom en vidvinkel på 180°x60°, stort djupseende och stor anpassningsförmåga till olika ljusförhållanden.

  Projektet Curvace finansierades genom kommissionens program FET Open.  FET Open är en del av Excellent Science som ingår i Horisont 2020, EU ramprogram för forskning och innovation, och finns för att främja nya och ovanliga idéer: samarbetsforskning för framväxande, visionär forskning och teknik med hög risk.

  Resultaten presenteras i tidsskriften Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS).

  Länkar

  http://www.curvace.org/

  http://cordis.europa.eu/projects/237940

  Hashtags:@fet_eu  #FP7#FET

  Dina synpunkter

  Digitala agendan

  Kontakt:

  Email: comm-kroes@ec.europa.eu, Tel: +32 229 56361, Twitter: @RyanHeathEU

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 16/08/2013  |Till början