Sökväg


Om oss
Om representationen

Bättre rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

07/08/2013

Den senaste statistiken om rening av avloppsvatten i Europa visar på förbättringar i fråga om uppsamling och rening, men det finns fortfarande stora skillnader mellan medlemsländerna. Föregångarländerna Österrike, Tyskland och Nederländerna uppfyller i stort sett EU:s miniminormer för rening av avloppsvatten, och flera länder ligger inte långt efter. Efterlevnadsgraden när det gäller mer långtgående rening uppgick till 100 % i Finland och tre andra medlemsländer. De senare tillkomna medlemsländerna, som hade ett sämre utgångsläge, har också förbättrat både uppsamlingen och reningen, trots att efterlevnadsgraden där är lägre. Bakom dessa framsteg ligger ett betydande investeringsstöd från EU på 14,3 miljarder euro under perioden 2007–2013.

  Bryssel den 7 augusti 2013 – IP/13/768

  Rapporten visar att största delen (91 %) av de föroreningar som kommer från EU:s storstäder genomgår mer långtgående rening, vilket innebär en betydande förbättring jämfört med föregående rapport (77 %).

  Dessutom har bättre vattenrening och minskade mängder obehandlat avloppsvatten som släpps ut i miljön utan tvivel också lett till en förbättring av badvattenkvaliteten (se IP/13/445). I början av 1990-talet hade endast omkring 60 % av badplatserna utmärkt vattenkvalitet, medan siffran idag är 78 %.

  Enligt EU-lagstiftning från 1991 måste medlemsländerna ha system för uppsamling av avloppsvatten från tätbebyggelse och de måste se till att vatten som når uppsamlingssystem genomgår lämplig sekundär rening för avlägsnande av föroreningar. Avloppsvatten som släpps ut i känsliga områden (t.ex. badplatser eller dricksvattenreservoarer) måste genomgå ytterligare mer långtgående rening.

  Den senaste rapporten omfattar perioden 2009/2010. Enligt rapporten var uppsamlingsnivåerna var mycket höga, och 15 medlemsländer samlade upp 100 % av den sammanlagda föroreningsmängden. Alla hade upprätthållit eller förbättrat sina tidigare resultat. Efterlevnadsgraden i fråga om sekundär rening är 82 %, vilket innebär en ökning med fyra procentenheter sedan den förra rapporten. I rapporten framkom också att efterlevnadsgraden när det gäller mer långtgående rening för att bekämpa eutrofiering eller minska bakteriella föroreningar som kan påverka folkhälsan låg på 77 % totalt sett. I EU-12 uppgick den i genomsnitt till endast 14 %, medan Finland, Österrike, Tyskland och Grekland nådde upp till 100 %.

  Läs mer:

  Länk till rapporten:

  http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm

  Se även

  http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html

  Kontaktpersoner:

  Joe Hennon  (+32 2 295 35 93)

  Monica Westeren  (+32 2 299 18 30)

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 07/08/2013  |Till början