Sökväg


Om oss
Om representationen

Stora skillnader – upp till 774 % – medlemsstaterna emellan i priserna på mobiltelefonsamtal
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

06/08/2013

De priser som mobiltelefonanvändarna i Europeiska unionen får betala för vad som egentligen utgör en och samma tjänst skiljer sig kraftigt åt medlemsstaterna emellan. De största prisskillnaderna återfinns i inrikessamtal på mobiltelefon. Prisskillnaden mellan det billigaste landet (Litauen) och det dyraste landet (Nederländerna) är 774 %. I EU debiteras i genomsnitt 9,1 cent per minut, medan summan är 6,1 cent i Finland. Prisskillnaderna kan inte förklaras av skillnader i kvalitet, i kostnaden för att tillhandahålla tjänsten eller i köpkraft.

  Bryssel den 6 augusti 2013 – IP/13/767

  – Prisskillnaderna visar tydligt att de 28 nationella telekommunikationsmarknaderna av idag i EU inte gagnar konsumenterna på samma sätt som en verklig inre marknad skulle göra, säger Neelie Kroes, vice ordförande i Europeiska kommissionen. Det är av största betydelse för Europeiska unionen i dess helhet att snabbt vidta åtgärder för att skapa en verklig inre marknad, så vi får en sammanlänkad kontinent.

  Prisskillnaderna i andra kategorier av basvaror och –tjänster på den inre marknaden är mycket mindre. Priset på en liter mjölk ligger t.ex. mellan 0,69 och 0,99 cent i EU (prisskillnad: 43 %). Skillnaden i pris i EU på en iPad är bara 11 %.

  I september kommer Neelie Kroes att lägga fram ett åtgärdspaket med inriktning på att stärka den inre marknaden på området telekommunikation.

  Länkar som kan vara till nytta

  Digital Agenda

  Neelie Kroes: följ Neelie på Twitter

  Kontakter:

  E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfn: +32 22957361 Twitter: @RyanHeathEU

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 06/08/2013  |Till början