Sökväg


Om oss
Om representationen

Fler frekvenser för Wi-Fi-nät
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

01/08/2013

EU-kommissionen har genomfört en ny undersökning som visar att allt fler människor använder Wi-Fi för att koppla upp sig på internet. Under 2012 levererades 71 % av all trådlös datatrafik i EU till smarttelefoner och pekplattor via Wi-Fi, och 2016 kommer siffran troligen att ha ökat till 78 %. Detta överraskande resultat visar att vi som konsumenter har ändrat vårt beteende när det har blivit billigare att använda surfzoner, och i undersökningen rekommenderas att fler frekvenser bör ställas till förfogande i EU till stöd för denna stigande efterfrågan.

  Bryssel den 1 augusti 2013 – IP/13/759

  3G-/4G-näten är nödvändiga för att vi verkligen ska kunna vara rörliga, men i nuläget är det dyrt att köpa de spektrumrätter som krävs för att driva näten. Konsumenterna får därför betala höga priser för att använda 3G/4G (t.ex. vid roaming) och näten är redan överbelastade i många delar av Europa därför att det inte finns tillräckligt med frekvenser.

  Den kombinerade användningen av Wi-Fi och andra infrastrukturer baserade på små celler (som kompletterar traditionella mobila basstationer) kan minska belastningen på 3G-/4G-näten genom att fungera som "backhaul" utanför dessa nät och samtidigt minska kostnaderna för både nätoperatörer och användare.  Använder vi denna teknik i högre grad kan operatörerna spara tiotals miljarder euro när de moderniserar näten för att möta kundernas efterfrågan. Konsumenterna sparar pengar genom att använda Wi-Fi i stället för att betala för mobildata när de befinner sig nära en surfzon. Små celler kan också säkra täckningen på svårtillgängliga platser, t.ex. inne i stora byggnader.

  Undersökningen rekommenderar att frekvenser från 5150 MHz till 5925 MHz ställs till förfogande för Wi-Fi, att 2,6 GHz- och 3,5 GHz-bandet även fortsättningsvis ställs till förfogande fullt ut för mobilkommunikation och att samråd genomförs om framtida licensmöjligheter för 3,5 GHz-bandet och andra potentiella nya licenspliktiga mobilfrekvenser och att den administrativa bördan reduceras i samband med etablering av "off-load"-tjänster och -nät på offentliga platser.

  Wi-Fi används mest hemma och på arbetsplatser och det är särskilt bra om man vill använda samma internetabonnemang för flera olika apparater. Wi-Fi blir snabbt allt vanligare på offentliga platser som kaféer och transportknutpunkter, och används också i allt högre grad av mobiloperatörer som vill styra bort trafik från överbelastade 3G-nät.  Operatörerna kan på så sätt få möjlighet att klara den årliga ökade efterfrågan på mobil datatrafik på 66 % som förutspås för perioden 2012–2017.

  PDF-utgåva av undersökningen i EU Bookshop

  Läs mer på webbplatsen för den digitala agendan: Wireless Europe

  Följ Neelie på Twitter

  Kontaktpersoner

  E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfn: +32 2 295 73 61 Twitter: @RyanHeathEU

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 01/08/2013  |Till början