Sökväg


Om oss
Om representationen

Nya regler om betaltjänster för konsumenter och återförsäljare
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

24/07/2013

Europeiska kommissionen antog i dag ett paket med rättsaktsförslag som innehåller ett nytt betaltjänstdirektiv och ett förslag till en förordning om förmedlingsavgifter för kortbetalningar. Syftet är att anpassa EU-marknaden för betaltjänster till den inre marknaden och främja EU-ekonomins tillväxt.

  Bryssel den 24 juli 2013 – IP/13/730

  Det nya betaltjänstdirektivet innehåller en rad nya viktiga element och förbättringar för EU:s betaltjänstmarknad, exempelvis blir det lättare och säkrare att använda billiga betaltjänster genom att de nya s.k. betalningsinitieringstjänsterna tas med i direktivets tillämpningsområde. Det är tjänster mellan handlaren och köparens bank, som möjliggör billiga och effektiva elektroniska betalningar utan kreditkort. Därtill kommer konsumenterna att vara bättre skyddade mot bedrägerier, potentiellt missbruk och betalincidenter (t.ex. i fall av betvistade eller felaktigt utförda betalningar). Konsumenterna kan slippa stå för mer än mycket begränsade förluster (max. 50 euro, mot 150 i dag) vid obehöriga kortbetalningar. Genom förslaget utvidgas också konsumenternas rättigheter när de gör betalningar och penningöverföringar till länder utanför Europa eller betalar i en valuta som inte ingår i EU.

  Förordningen om förmedlingsavgifter kommer, tillsammans med det nya betaltjänstdirektivet, att införa maximinivåer för förmedlingsavgifter för transaktioner med konsumenters betal- och kreditkort, och förbjuda tilläggsavgifter för sådana korttyper. Tilläggsavgifter är sådana extraavgifter som vissa handlare lägger på för kortbetalningar, och de förekommer till exempel ofta när man köper flygbiljetter. Om förmedlingsavgifterna begränsas för konsumenternas kort kommer återförsäljarnas transaktionskostnader för kortköp att minska avsevärt, och tilläggsavgifter kommer inte längre att vara motiverade.

  Detta paket är en reaktion på stora förändringar i EU-befolkningens köp- och betalmönster. Nästan alla kontoinnehavare i EU har betalkort, och 40 % har dessutom kreditkort. 34 % av EU:s befolkning handlar redan på internet, och over 50 % har en smartphone, som ger dem tillgång till mobile betalningar. Inom vissa branscher, som resebranschen, sker numera den största andelen av försäljningarna via internet.

  Läs mer

  Se även MEMO/13/719

  http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

  Antoine Colombani  (+32 2 297 45 13)

  Chantal Hughes  (+32 2 296 44 50)

  Marisa Gonzalez Iglesias  (+32 2 295 19 25)

  Audrey Augier  (+32 2 297 16 07)

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 24/07/2013  |Till början