Sökväg


Om oss
Om representationen

Finland och 8 andra EU-länder får skjuta upp införandet av mobilt bredband 4G
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

23/07/2013

Hälften av alla EU-länder har ansökt om att få skjuta upp användningen av 800 MHz-bandet för trådlöst bredband på grund av exceptionella skäl eftersom de inte hann till tidsfristen den 1 januari 2013 som de tidigare hade gått med på (se IP/10/540). Kommissionen godkände i dag motvilligt nio av de 14 ansökningarna. Detta visar att ytterligare bevis på att radiospektrum måste tilldelas med bättre samordning runtom i EU.

  Bryssel den 23 juli 2013 – IP/13/726

  Att öppna 800 MHz-bandet är viktigt för att öka användningen av populära trådlösa bredbandstjänster (se IP/12/929).

  En konsekvens av förseningarna är att vissa vanliga mobiltelefoner inte fungerar fullt ut i Europa. Telefontillverkare använder inte de nödvändiga radiochip som behövs för att koppla upp sig i EU eftersom inte tillräckligt många länder har tillåtit samma spektrum i tid. 

  Kommissionen har utöver Finland också gått med på uppskov för Spanien, Cypern, Litauen, Ungern, Malta, Österrike, Polen och Rumänien. Kommissionen avslog undantag för Slovakien och Slovenien där förseningarna berodde på organisationen av godkännandeprocessen och inte på exceptionella omständigheter som förhindrade att bredbandet gjordes tillgängligt.

  Grekland, Lettland och Tjeckien behöver utvärderas ytterligare. Belgien och Estland var sena men har inte ansökt om undantag. Bulgarien har anmält den fortsatta användningen av bredbandet för allmän säkerhet och försvarsändamål.

  800 MHz-bandet är en del av den digitala utdelningen, det spektrum som frigjordes genom övergången från analog till digital television. Särskilt detta frekvensband kan stödja trådlöst bredband i ett helt land, även i avlägset belägna områden och landsbygdsområden. Hittills har endast elva EU-länder meddelat att de har tillåtit användning av 800 MHz-bandet för trådlös bredbandskommunikation i praktiken. De har gjort så på grundval av de tekniska användningsvillkor som anges i EG:s beslut om att harmonisera 800 MHz-bandet från 2010.

  Sådana förseningar visar att det är nödvändigt att säkerställa en snabb tillgång av ett harmoniserat spektrum inom hela EU, inklusive en harmoniserad tidsplan för tilldelning och varaktighet av nyttjanderätter för spektrum för trådlös bredbandskommunikation, medan varje EU-land fortsätter att fastställa villkoren för tillstånd och förfarande för spektrum. Dessa och andra frågor för samordning av spektrumförvaltning och tilldelning för mobila och trådlösa tjänster kommer att behandlas av kommissionen i början av hösten.

  Länkar

  Texten till undantagen finns på https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/texts-derogations

  Wireless-Europe på webbplatsen för den digitala agendan

  Programmet för radiospektrumpolitik

  Kontaktperson

  E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfn: +32 2 295 73 61 Twitter: @RyanHeathEU

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 23/07/2013  |Till början