Sökväg


Om oss
Om representationen

EU tilldelar 287 forskare i början av karriären 400 miljoner euro
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

19/07/2013

Europeiska forskningsrådet (EFR) har i sin sjätte projekttävling om startbidrag (Starting Grant Competition) valt ut 287 toppforskare i början av karriären som kommer att erhålla bidrag som gör det möjligt för dem att bedriva avancerad grundforskning. De kommer sammanlagt att tilldelas närmare 400 miljoner euro. Varje enskild forskare får högst 2 miljoner euro i bidrag totalt. Bidragsbeloppet betalas ut under en period av upp till fem år. Konkurrensen om dessa ansedda bidrag har fortsatt att öka: antalet ansökningar om bidrag gick upp med 50 % i år. Andelen kvinnliga forskare som tilldelas bidrag gick upp från 24 % till 30 %. Årets projekttävling om startbidrag är den sista inom ramen för EU:s sjunde ramprogram för forskning. Nästa inbjudan att lämna projektförslag kommer att falla under EU:s nya program för forskning och innovation, Horisont 2020, i vilket EFR:s budget för forskningsprojekt enligt planerna ska öka kraftigt.

  Bryssel den 19 juli 2013. IP/13/715

  I Finland deltar Aalto-universitetet (Petteri Samuel Kaski och Juha Silvanto), Uleåborgs universitet (Simo Saarakkala) och Östra Finlands universitet (Annele Virtanen).

  De projekt som valts ut täcker ett brett spektrum av teman, t.ex. utformning av ett enhetligt kustförsvar mot tsunamier, utveckling av en högteknologistrålbehandling som kan komma att hjälpa patienter med huvud- och halscancer, forskning om övervakning i realtid av luftföroreningar med hjälp av GPS-teknik och utveckling av ny, billig och mer verkningsfull solcellsteknik.

  3 329 projektförslag lämnades in till svar på årets inbjudan att lämna förslag, en ökning med 50 % i förhållande till förra året. På grund av den kraftigt ökade konkurrensen har bara 9 % av de sökande tilldelats bidrag. Forskare av 34 olika nationaliteter, verksamma vid 162 olika forskningsinstitutioner i Europa, har tilldelats bidrag. Startbidragen är avsedda för forskare – oavsett nationalitet – med två till sju års forskningserfarenhet efter doktorsexamen (eller motsvarande) och mycket lovande vetenskapliga meriter. Genomsnittsåldern hos de forskare som valts ut i årets projekttävling, den sjätte i ordningen, är ungefär 34 år.

  EU inrättade Europeiska forskningsrådet år 2007. Rådet är den första alleuropeiska organisationen för finansiering av spetsforskning. Det är den nyaste, mest banbrytande komponenten i EU:s sjunde ramprogram för forskning (det särskilda programmet Idéer). Rådet har en total budget på 7,5 miljarder euro under perioden 2007–2013.

  Ytterligare upplysningar

  Exempel på projekt som finansieras inom ramen för årets projekttävling om startbidrag:

  http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_StG_Projects_2013.pdf

  Statistikuppgifter om årets projekttävling om startbidrag:

  http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_statistics.pdf

  Förteckning, efter land där värdinstitutionen är belägen, över de utvalda forskarna (i alfabetisk ordning för varje land):

  http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_stg_results_all_domains.pdf

  EFR:s webbplats:

  http://erc.europa.eu

  Horisont 2020:

  http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 19/07/2013  |Till början