Sökväg


Om oss
Om representationen

Nya EU-regler mot vilseledande information och för säkrare kosmetika på butikshyllorna
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

12/07/2013

Genom den nya kosmetikaförordningen gäller nya regler för all kosmetika på våra butikshyllor, både den som tillverkas i EU och den som importeras från andra länder. I och med kosmetikaförordningen får vi förstärkta säkerhetsnormer och bättre information till konsumenterna.

  Bryssel den 11 juli 2013. IP/13/677

  Konsumenterna får nu bättre skydd och tydligare information om de kosmetiska produkter de köper. De nya reglerna gör det också lättare att kontrollera att reglerna efterlevs och ger både större trygghet och förtroende för produkterna,säger Neven Mimica, EU-kommissionär med ansvar för konsumentpolitiken.

  Ett större förtroende för produkterna bör bli till nytta för både producenter och konsumenter. Med många världsledande företag i denna sektor och med över 4 000 kosmetikatillverkare är kosmetikaindustrin en stor tillgång för EU i den globaliserade ekonomin. Sektorn skapar över 1,5 miljoner arbetstillfällen, direkt och indirekt.

  Bland de viktigaste ändringarna i den nya kosmetikaförordningen som antogs av rådet och Europaparlamentet 2009 finns skärpta säkerhetskrav för kosmetiska produkter: Tillverkarna måste uppfylla särskilda krav när de utarbetar en produktsäkerhetsrapport innan de släpper ut en produkt på marknaden.

  Endast kosmetiska produkter för vilka det utsetts en ansvarig person (som kan vara en juridisk eller fysisk person) inom EU får släppas ut på marknaden. Genom den nya kosmetikaförordningen kan man exakt identifiera vem som är den ansvariga personen och det framgår klart vilka skyldigheter detta medför. Den ansvariga personen måste också hålla produktinformationsdokumentet, inklusive säkerhetsbedömningen av produkten, tillgängligt och aktuellt om de nationella myndigheterna med ansvar för marknadsövervakning skulle göra en inspektion.

  Tillverkarna behöver bara anmäla sin produkt en gång. Det sker via EU:s portal Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). I portalen lagras information om produkternas sammansättning som personalen från de nationella giftinformationscentralerna kan få tillgång till inom några sekunder vid olyckor. Även de behöriga myndigheter som ansvarar för marknadsövervakning får lätt tillgång till information om alla kosmetiska produkter som släpps ut på EU-marknaden.

  En ansvarig person är skyldig att meddela allvarliga biverkningar till de behöriga nationella myndigheterna. Myndigheterna kommer också att sammanställa information från t.ex. användare och hälso- och sjukvårdspersonal. De kommer att vara skyldiga att utbyta information med andra EU-medlemsländer.

  Färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter, även sådana som är nanomaterial, måste vara uttryckligen tillåtna. Produkter innehållande andra nanomaterial som inte på något annat sätt begränsas genom kosmetikaförordningen kommer att bli föremål för en fullständig säkerhetsbedömning på EU-nivå om kommissionen hyser oro för säkerheten. Nanomaterial måste i ingrediensförteckningen vara märkt med ordet ”nano” inom parentes precis efter namnet på substansen, t.ex. ”titanium dioxide (nano)”.

  Dessutom fastställs gemensamma kriterier för påståenden om kosmetiska produkter: Tillverkare som vill använda ett påstående om sin produkt, t.ex. ”Effektiv i 48 timmar” för deodoranter, måste följa sex gemensamma kriterier: lagenlighet, sanningsenlighet, bevisning, vederhäftighet, skälighet och välgrundade beslut. De nationella behöriga myndigheterna kommer att kunna kontrollera påståendena gentemot dessa kriterier.

  Kosmetika innefattar inte bara makeup, parfymer och rakvatten utan också produkter som spelar en avgörande roll för konsumenternas hälsa och välbefinnande, t.ex. solskyddskräm, tandkräm och rengöringsprodukter.

  Den nya kosmetikaförordningen, som antogs 2009, träder i kraft den 11 juli 2013 efter en övergångsperiod för att industrin skulle kunna anpassa sig till de nya reglerna. Den första EU-lagstiftningen om kosmetika antogs för 35 år sedan och har omarbetats grundligt vid minst sju tillfällen. 

  Läs mer:

  http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/index_en.htm

  Kommissionär Neven Mimicas webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

  Följ Neven Mimica på Twitter: @MimicaEU

  Följ GD SANCO på Twitter: @EU_Consumer

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 12/07/2013  |Till början