Sökväg


Om oss
Om representationen

Två av fem i EU har ett europeiskt sjukförsäkringskort
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

12/07/2013

Ny statistik visar att drygt 190 miljoner EU-invånare har ett europeiskt sjukförsäkringskort. Korten ger dem rätt till akut vård när de är på resa i EU-länder, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Antalet utfärdade EU-kort har ökat stadigt och 15 miljoner fler skaffade sig ett kort 2012 jämfört med året före. Men i Finland har bara en av fem ett europeiskt sjukförsäkringskort.

  Foto: Rodeo

  Att ha ett kort sparar tid och pengar om man blir sjuk eller skadad på en resa utomlands. För det mesta fungerar det problemfritt. Men om ett medlemsland inte uppfyller sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen och vägrar godta kortet kommer kommissionen att vidta åtgärder för att tillvarata EU-medborgarnas rättigheter.

  Sjukförsäkringskortet visar att en person har rätt att få akut vård inom den offentliga sjukvården på samma villkor och till samma kostnad som invånarna i landet du besöker. Man beställer kortet gratis hos Folkpensionsanstalten (FPA). Kortet gäller inte för planerad vård i ett annat land.

  Numren man ska ringa i nödsituationer finns i kortets app för smarttelefoner och surfplattor. Appen innehåller allmän information om kortet, nödtelefonnummer, vilka behandlingar som omfattas, vårdkostnader, hur du kan begära ersättning i efterhand och vem du ska kontakta om du tappar bort ditt kort. Den finns på svenska och finska. Tänk på att appen inte ersätter EU-kortet i sig.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 24/07/2013  |Till början