Sökväg


Om oss
Om representationen

Två av fem i EU har ett europeiskt sjukförsäkringskort
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

11/07/2013

Det europeiska sjukförsäkringskortet ger EU-medborgarna rätt till akut vård när de är på resa i EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Ny statistik visar att drygt 190 miljoner EU-invånare har ett kort och kan åka på semester i lugn och ro. Antalet utfärdade EU-kort har ökat stadigt och 15 miljoner fler skaffade sig ett kort 2012 jämfört med året före. I Finland har endast en av fem ett europeiskt sjukförsäkringskort.

  Bryssel den 11 juli 2013. IP/13/683

  –Att ha ett kort sparar tid och pengar om man blir sjuk eller skadad på en resa utomlands och nu har två av fem i EU skaffat ett kort. För det mesta fungerar det problemfritt. Men om ett medlemsland inte uppfyller sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen och vägrar godta kortet, kommer kommissionen att vidta åtgärder för att tillvarata EU-medborgarnas rättigheter, säger László Andor, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

  Ditt EU-kort visar att du har rätt att få akut vård inom den offentliga sjukvården på samma villkor och till samma kostnad som invånarna i landet du besöker. Du beställer kortet hos Folkpensionsanstalten FPA. Kortet gäller inte för planerad vård i ett annat land.

  Statliga sjukhus måste godta EU-kortet. I flertalet fall får patienter som visar upp sitt kort den vård de behöver och ersättning utan problem. Om ditt kort inte skulle godtas bör du kontakta sjukvårdsmyndigheterna i landet du besöker. Om kortet ändå inte godtas bör man begära hjälp från myndigheterna i hemlandet. Om problemen består kan man vända sig till EU-kommissionen. Kommissionen kan utreda ärendet och ta upp det med myndigheterna i det aktuella landet. Så var fallet nyligen i fråga om Spanien (IP/13/474). Ett överträdelseförfarande kommer att inledas mot de EU-länder som inte tillämpar EU-lagstiftningen om EU-kortet.

  Numren man ska ringa i nödsituationer finns i EU-kortets app för smarttelefoner och surfplattor (läs mer nedan). Appen innehåller allmän information om kortet, nödtelefonnummer, vilka behandlingar som omfattas, vårdkostnader, hur du kan begära ersättning i efterhand och vem du ska kontakta om du tappar bort ditt kort. I appen finns information om alla EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Den finns på 24 språk, och man kan växla mellan språken.

  Tänk på att appen inte ersätter EU-kortet i sig.

  Läs mer

  Europeiska sjukförsäkringskortet

  László Andors webbplats

  László Andor på Twitter

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 11/07/2013  |Till början