Sökväg


Om oss
Om representationen

EU och näringslivet går samman för att investera 22 miljarder euro i forskning och innovation
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

10/07/2013

Europeiska kommissionen, EU-länderna och Europeiskt näringsliv kommer under de kommande sju åren att investera mer än 22 miljarder euro i innovation för sektorer med högkvalitativa jobb. Det mesta av investeringarna kommer att gå till fem offentlig-privata partnerskap inom innovativa läkemedel, flygteknik, biobaserad industri, bränsleceller, vätgas och elektronik.

  Bryssel den 10 juli 2013. IP/13/668

  Forskningspartnerskapen kommer att stärka konkurrenskraften i EU:s näringsliv inom sektorer som redan tillhandahåller mer än fyra miljoner jobb.  De kommer också att ge lösningar på stora samhällsutmaningar som inte blir lösta tillräckligt snabbt enbart av marknaden, som t.ex. minskandet av koldioxidutsläppen eller utvecklandet av nästa generation antibiotika (MEMO/13/669).

   - EU måste förbli ledande inom strategiska globala tekniksektorer som tillhandahåller högkvalitativa jobb. Denna satsning på innovation kombinerar offentlig och privat finansiering i just det syftet. Detta är en perfekt illustration av varför EU:s budget är en budget för tillväxt, säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

  Ett föreslaget belopp på totalt åtta miljarder euro i investeringar från EU:s nästa program för forskning och innovation, Horisont 2020, kommer att säkra omkring tio miljarder euro från näringslivet och nästan fyra miljarder euro från EU-länderna.

   - Dessa initiativ kommer inte bara att stärka vår ekonomi, de är också en investering i bättre livskvalitet, säger forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn.

  De fem offentlig-privata partnerskapen, de s.k. "gemensamma teknikinitiativen" är: Innovativa läkemedel 2 (IMI2):ska utveckla nästa generations vacciner, läkemedel och behandlingar, t.ex. ny antibiotika (länk till faktablad ).

  Bränsleceller och vätgas 2 (FCH2):ska öka användningen av ren och effektiv teknik inom transport, industri och energi (länk till faktablad ).

  Clean Sky 2 (CS2):ska utveckla renare, tystare luftfartyg med betydligt mindre koldioxidutsläpp (länk till faktablad )

  Biobaserade industrier (BBI):ska använda förnybara naturresurser och innovativ teknik för miljövänligare dagligvaror (länk till faktablad )

  Elektroniska komponenter och system (ECSEL):ska öka Europas tillverkningskapacitet för elektronik (länk till faktablad och MEMO/13/673)

  De gemensamma teknikinitiativen är öppna för en lång rad industrier i Europa, inklusive små och medelstora företag, och alla typer av forskningsorganisationer kan ansöka om finansiering. Kommissionen har tagit fram de nya initiativen i nära samarbete med industrin, som i sin tur har åtagit sig att bidra med stora finansiella resurser. Viktiga ändringar har införts för att åtgärda kritiken om att de nuvarande initiativen är alltför komplexa och svåra att delta i.

  De gemensamma teknikinitiativen för innovativa läkemedel, Clean Sky och bränsleceller och väte finns redan, medan elektronikinitiativet kommer att kombinera två nuvarande partnerskap. Biobaserade industrier är ett helt nytt initiativ. Nu behövs nya lagförslag för att fastställa initiativen inom ramen för EU:s nästa program för forskning och innovation, Horisont 2020, som också ska godkännas av Europaparlamentet och rådet.

  I satsningen ingår också fyra offentlig-offentliga partnerskap mellan kommissionen och EU-länderna: nya behandlingsmetoder mot fattigdomsrelaterade sjukdomar, mätteknik för industriell konkurrenskraft, stöd för högteknologiska små och medelstora företag samt lösningar för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva säkert i hemmet. Satsningen innehåller även förslag om att utvidga ett initiativ för att sammanföra forskning och innovationsinvesteringar i flygledningstjänsten (ATM) till stöd för det gemensamma europeiska luftrummet ((IP/13/664).

  Det meddelande från kommissionen som åtföljer lagstiftningsförslagen beskriver också hur kommissionen avser att stärka industrins engagemang i Horisont 2020 genom ytterligare offentlig-privata partnerskap, t.ex. för miljövänliga bilar, energieffektiva byggnader, framtidens fabriker, hållbara processindustrier, robotteknik och fotonik.

  Länkar

  Meddelande

  Horisont 2020

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 10/07/2013  |Till början