Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionens informationstjänst öppnade webbplats för rättelser
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

10/07/2013

Syftet med den nya webbplatsen är att rätta till missförstånd och felaktiga uppgifter som sprids bland allmänheten, och som ibland ger upphov till rädsla och missnöje.

  Kommissionens informationstjänst öppnade webbplats för rättelser

  Webbplatsen uppdateras när ogrundade artiklar med felaktiga uppgifter sprids, eller om det är skäl att förklara sanningen bakom sensationslystna rubriker. I anknytning till varje rättelse finns ett fält för kommentarer där man kan be om närmare upplysningar eller diskutera innehållet. Via webbplatsen kan man också anmäla EU-uppgifter som behöver rättas.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 12/07/2013  |Till början